Konto Direct

0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku!
0 zł za wydanie karty do konta
PREMIA ZA OTWARCIE KONTA!
Nowoczesna Aplikacja