bank centralny anglii

Bank Centralny Anglii nie rezygnuje – dokonuje trzynastej z kolei podwyżki stóp procentowych

Wśród krajów rozwiniętych Wielką Brytanię cechuje wyjątkowo uporczywa inflacja, co skłania Bank Anglii do nieustannego podnoszenia stóp procentowych. W czwartek bank podjął trzynastą z rzędu decyzję o podwyżce kosztu pieniądza, wykazując większą determinację.

Zgodnie z decyzją Komitetu Polityki Monetarnej (MPC), Bank Anglii podniósł referencyjną stopę procentową z 4,50% do 5,00%, co stanowi wzrost o 50 punktów bazowych. Jest to najwyższy poziom stóp procentowych od września 2008 roku. Decyzja została podjęta przez większość głosów, gdzie siedmiu członków opowiedziało się za podwyżką do 5%, a dwóch za pozostawieniem stóp na obecnym poziomie. Rynek oczekiwał podwyżki o 25 punktów bazowych zgodnie z konsensusem.

Bank Anglii kontynuuje cykl podwyżek stóp procentowych, rozpoczęty w grudniu 2021 roku, który obejmuje już trzynastą podwyżkę. Bank sukcesywnie podnosił stopy w lutym, marcu, maju, czerwcu i sierpniu, gdzie po raz pierwszy od 1995 roku zdecydowano się na wzrost o 50 punktów bazowych. Na kolejnym posiedzeniu we wrześniu nastąpiła kolejna podwyżka o 50 punktów bazowych, a w listopadzie było to nawet 75 punktów bazowych, co było największą podwyżką od 33 lat.

W grudniu 2022 roku kontynuowano podwyżki o 50 punktów bazowych, a w lutym 2023 roku miała miejsce kolejna podwyżka o 50 punktów bazowych. W marcu koszt pieniądza wzrósł o 25 punktów bazowych, zgodnie z ostatnią decyzją podjętą w maju. W odpowiedzi na nowe dane inflacyjne, Bank Anglii ponownie podniósł stopy o 50 punktów bazowych.

Wysoki poziom inflacji wciąż utrzymuje się

Bank Anglii podjął trzynastą z rzędu decyzję o podwyżce stóp procentowych, podnosząc referencyjną stopę z 4,50 proc. do 5,00 proc. Wysoka inflacja i trudności gospodarcze Wielkiej Brytanii były czynnikami, które skłoniły Bank Anglii do kontynuowania cyklu zacieśniania polityki monetarnej.

Decyzja została poparta głosami 7 do 2 członków Komitetu Polityki Monetarnej. Inflacja CPI i ceny bazowe nadal utrzymują się powyżej celu banku centralnego, co sugeruje możliwość kolejnych podwyżek stóp procentowych. Echa brexitu i inne czynniki, takie jak wzrost cen używanych samochodów i biletów lotniczych, przyczyniły się do wysokiej inflacji.

Wielka Brytania pozostaje jednym z nielicznych krajów rozwiniętych, w których inflacja jest uporczywa i przekracza 2-proc. cel banku centralnego. Gospodarka brytyjska zmaga się z wieloma trudnościami, takimi jak stagnacja aktywności gospodarczej i rosnący dług publiczny.

Zostaw komentarz!