bank

Bank Millennium utworzy rezerwy na około 680 mln PLN na ryzyko związane z frankiem szwajcarskim

Bank Millennium ogłosił utworzenie wstępnych rezerw w wysokości 680 mln złotych na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi w drugim kwartale, jak wynika z informacji podanych przez bank. Decyzja ta jest wynikiem uwzględnienia orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF z dnia 15 czerwca.

Według komunikatu banku, wstępne szacunki wartości rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi hipotecznymi udzielonymi przez Bank Millennium w drugim kwartale 2023 roku wynoszą 680 mln złotych. Łączna wartość tych rezerw utworzonych w pierwszym półroczu 2023 roku szacowana jest na około 1 500 mln złotych. Dodatkowo, przewiduje się utworzenie rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów walutowych udzielonych przez były Euro Bank w wysokości szacunkowej 38 mln złotych (łącznie około 81 mln złotych w pierwszym półroczu 2023 roku), jednakże bez wpływu na wynik finansowy.

Bank Millennium podkreśla, że wstępne szacunki uwzględniają rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 czerwca 2023 roku oraz eliminację prawdopodobieństwa otrzymania wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionego przez bank kapitału, co ma wpływ na metodologię tworzenia rezerw na ryzyko prawne. Bank zaktualizował również inne parametry tej metodologii.

Strategia Biznesowa

Przy założeniu powyższych wstępnych szacunków rezerw i braku innych nieprzewidzianych wydarzeń oraz kontynuacji pozytywnych wyników z podstawowej działalności biznesowej, Bank Millennium spodziewa się osiągnięcia dodatniego wyniku netto za drugi kwartał 2023 roku oraz za pierwsze półrocze 2023 roku.

Ostateczna wartość rezerw na ryzyko prawne w drugim kwartale 2023 roku oraz wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2023 roku zostaną ogłoszone w sprawozdaniu finansowym planowanym na 26 lipca 2023 roku.

Bank Millennium to ogólnopolski, uniwersalny bank, który działa pod tą marką od 2003 roku. Jego strategicznym akcjonariuszem jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Na koniec 2022 roku aktywa banku wyniosły 110,9 mld złotych.

Źródło: ISBnews

Zostaw komentarz!