bos bank

Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ) ogłasza reorganizację swojego Zarządu.

Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ) poinformował o zmianach w swoim Zarządzie. W dniu 23 czerwca 2023 roku Pan Emil Ślązak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz członkostwa w Zarządzie BOŚ. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

Ponadto, zakończyło się pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu przez Pana Jerzego Zania, który przestanie pełnić tę funkcję po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ za rok 2022 podczas Walnego Zgromadzenia. W związku z tym Rada Nadzorcza podjęła decyzję o delegowaniu dwóch członków Rady Nadzorczej na tymczasowe stanowiska Wiceprezesa Zarządu.

Pan Paweł Trętowski, Członek Rady Nadzorczej, został oddelegowany do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu, zarządzając pracami Zarządu BOŚ do momentu zakończenia procesu kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, jednak nie dłużej niż do 23 września 2023 roku.

Pani Iwona Marciniak, również Członek Rady Nadzorczej, została oddelegowana do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu do momentu zakończenia procesu kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, jednak nie dłużej niż do 24 września 2023 roku.

Dokładne informacje dotyczące kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego Pani Iwony Marciniak oraz Pana Pawła Trętowskiego zostały opublikowane w odpowiednich raportach bieżących na stronie internetowej BOŚ.

W rezultacie, skład Zarządu BOŚ przedstawia się w następujący sposób:
1. Paweł Trętowski – członek Rady Nadzorczej pełniący tymczasowo funkcję Wiceprezesa Zarządu i zarządzający pracami Zarządu Banku.
2. Arkadiusz Garbarczyk – Wiceprezes Zarządu, Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu.
3. Iwona Marciniak – członek Rady Nadzorczej pełniący tymczasowo funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Zostaw komentarz!