spadek cen wegla

Ceny węgla na globalnych rynkach zanotowały spadek

Według opracowania Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), na międzynarodowych rynkach węgla w czerwcu odnotowano spadek cen węgla energetycznego do poziomów, które nie były notowane od wielu miesięcy.

Główną przyczyną tego zjawiska jest malejący popyt, wynikający z dużych zapasów zgromadzonych przez głównych uczestników rynku, a także spadających cen skroplonego gazu ziemnego.

Spadki cen węgla na międzynarodowych rynkach

Spadki odnotowane na międzynarodowych rynkach węgla dotknęły wszystkie główne gatunki tego surowca, pochodzące zarówno z Indonezji, jak i Australii. Jedynie ceny węgla z Republiki Południowej Afryki odnotowały niewielki wzrost w połowie czerwca.

Według Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), ograniczony popyt ze strony głównych odbiorców, takich jak Indie i Chiny, przyczynił się do spadku cen węgla. W Chinach zanotowano również spadek cen krajowego surowca z powodu wysokich zapasów. Spadki te są niezwykłe w tej porze roku, gdy zazwyczaj rośnie zapotrzebowanie na energię do chłodzenia wraz z rosnącą temperaturą powietrza. Dodatkowo, osłabienie wartości chińskiej waluty ma wpływ na zainteresowanie importowanym surowcem.

Wpływ europejskiego rynku na sytuację w Azji

Według ARP, sytuacja na rynku Azji jest również determinowana przez warunki panujące na rynku europejskim. Z powodu niskiego popytu na węgiel w Europie, niektórzy regionalni dostawcy, w tym Republika Południowej Afryki, ponownie kierują swoje dostawy na rynek pacyficzny. Towarzyszy temu spadek cen. W pierwszych dwóch tygodniach czerwca indeks DES ARA spadł poniżej poziomu 100 USD/t i utrzymywał się na poziomie 96 USD/t do końca miesiąca.

Spadki cen węgla na międzynarodowych rynkach są zauważalne we wszystkich głównych gatunkach, a przyczyną jest ograniczony popyt ze strony głównych odbiorców takich jak Chiny i Indie. Dodatkowo, sytuacja na europejskim rynku węgla wpływa na sytuację w Azji, gdzie niektórzy dostawcy ponownie kierują swoje dostawy na rynek pacyficzny. To wszystko prowadzi do spadku cen węgla na międzynarodowych rynkach.

W miarę wzrostu świadomości związanej z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, rosnące zainteresowanie energią odnawialną i redukcją emisji gazów cieplarnianych może wpływać na długoterminowe zapotrzebowanie na węgiel. Zmniejszenie popytu na ten surowiec może doprowadzić do dalszego spadku cen na rynkach międzynarodowych.

Zostaw komentarz!