nbp złoto

Narodowy Bank Polski ponownie zwiększył swoje rezerwy złota

Narodowy Bank Polski kontynuował swoje zakupy złota w czerwcu, co było trzecim miesiącem z rzędu, w którym zwiększał swoje rezerwy – wynika z analizy Bankier.pl. Ten trend jest kontynuacją rozpoczętych zakupów w kwietniu.

Narodowy Bank Polski zwiększa rezerwy złota

Narodowy Bank Polski (NBP) kontynuuje zwiększanie swoich rezerw złota, wynika to z opublikowanych danych o oficjalnych aktywach rezerwowych przez NBP. Mimo braku informacji o ilości posiadanych zapasów złota, korzystając z danych LBMA, można obliczyć, że NBP posiadał około 8,908 tysiąca uncji złota na koniec czerwca.

NBP kontynuował swoje zakupy złota w czerwcu, co jest trzecim miesiącem z rzędu, w którym zwiększał swoje rezerwy. Na koniec maja, NBP raportował posiadanie 8,468 tysiąca uncji złota, co potwierdza wcześniejsze obliczenia. W czerwcu polskie rezerwy złota wzrosły o 440 tysięcy uncji, a ogólna ilość złota zwiększyła się z 263,4 ton do 277,1 ton.

Zakupy złota przez NBP – Kontynuacja trendu po przerwie

Jeśli potwierdzone zostaną te dane w statystykach płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych, oznaczałoby to kontynuację trendu zakupów złota przez NBP, po przerwie trwającej prawie cztery lata. W lipcu 2019 roku NBP ogłosił zakup 100 ton złota, przenosząc połowę rezerw złota do krajowych skarbców. Pierwsze zakupy złota przez NBP odbyły się we wrześniu 2018 roku.

Po kryzysie finansowym w 2008 roku banki centralne Zachodu zaczęły zaprzestać wyprzedawania swoich rezerw złota, które miały miejsce przez poprzednie dwie dekady. Jednocześnie kraje rozwijające się, takie jak Chiny, Rosja, Indie, Turcja i Kazachstan, rozpoczęły znaczący skup złota. W 2018 roku do tego grona dołączyły również Polska i Węgry, dokonując pierwszych zakupów złota w Unii Europejskiej od 20 lat.

Rekordowe zakupy złota przez banki centralne

W roku 2022 banki centralne dokonały największych zakupów złota od co najmniej 55 lat, zwiększając swoje rezerwy o 1 135,7 ton. Interesującym jest fakt, że większość tych zakupów nie została oficjalnie zaraportowana przez władze monetarne w statystykach Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Istnieją różne spekulacje na temat tego zjawiska, w tym możliwość stopniowego „odnajdywania” złota przez niektóre kraje w ich skarbcach lub zamianę rezerw walutowych na złoto ze względu na sankcje i anonimowość transakcji.

Zostaw komentarz!