szwajcaria

Obecnie stopy procentowe w Szwajcarii znajdują się na najwyższym poziomie od 2008 roku

Zgodnie z przewidywaniami, Szwajcarski Bank Narodowy zdecydował się na piątą kolejną podwyżkę stóp procentowych, podnosząc koszty kredytu do poziomu najwyższego od jesieni 2008 roku. Nowa projekcja inflacyjna wskazuje, że to nie jest koniec cyklu podwyżek.

Od piątku główna stopa polityki monetarnej Szwajcarskiego Banku Narodowego zostanie podniesiona do 1,75 proc. Decyzja o podwyżce o 25 punktów bazowych była zgodna z oczekiwaniami rynkowymi.

Według kierownictwa SNB, podnosząc stopy procentowe, mają na celu przeciwdziałanie ponownemu wzrostowi presji inflacyjnej, która się nasiliła w średnim terminie. W komunikacie czerwcowym dodano, że nie można wykluczyć konieczności kolejnych podwyżek stopy procentowej SNB w celu zapewnienia stabilności cen w średnim okresie, czyli utrzymania inflacji poniżej 2 proc. Szwajcarzy zachowują także prawo do interwencji na rynkach walutowych „w razie konieczności”.

Zbyt duży wzrost cen

Szwajcaria jest obecnie świadkiem utrzymującej się inflacji, która przekracza 2% od początku 2022 roku. Pomimo tego, że inflacja spadła w maju do 2,2%, Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) podjął decyzję o piątej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Tym samym, koszty kredytu osiągnęły najwyższy poziom od 2008 roku. Ta polityka ma na celu przeciwdziałanie presji inflacyjnej, która wciąż jest wyższa niż cel SNB, czyli przedział 0-2%.

SNB wyraził również w czerwcowym komunikacie, że istnieje możliwość konieczności dalszych podwyżek stóp procentowych w celu utrzymania stabilności cen w średnim okresie. Wraz z nową projekcją inflacyjną, która wskazuje na wzrost inflacji w latach 2024-2025, wydaje się, że SNB będzie nadal monitorować sytuację i podejmować odpowiednie działania w celu utrzymania stabilności gospodarczej i inflacyjnej w Szwajcarii.

 

 

 

źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/SNB-podnosi-stopy-procentowe-czerwiec-2023-8564985.html

Zostaw komentarz!