bitcoin krach

Obserwuje się znaczący spadek liczby tzw. „wielorybów Bitcoina”

Nieuchronnie zbliża się nadchodzący halving Bitcoina, a liczba adresów należących do tzw. „wielorybów” Bitcoina ciągle maleje. W świecie inwestycji, jednym z najbardziej niebezpiecznych stwierdzeń jest: „Tym razem będzie inaczej”. Aby lepiej zrozumieć ten fenomen oraz bieżący punkt w cyklu kryptowalut, warto przyjrzeć się danym on-chain udostępnionym przez Glassnode. Dalsza analiza tych danych rzuci więcej światła na temat halvingu oraz aktualnej sytuacji na rynku kryptowalut.

W roku 2021 liczba adresów należących do „wielorybów” osiągnęła rekordowy poziom wynoszący 2169. Obecnie ta liczba zmniejszyła się do 1672 adresów. Istnieje wiele powodów, które mogą tłumaczyć ten spadek. Może to wynikać z podziału portfeli na mniejsze, dystrybucji (sprzedaży) oraz absorpcji mniejszych wielorybów przez większe adresy, które akumulują BTC. W tym samym czasie podaż Bitcoinów na rynku jest niewystarczająca i znajduje się na rekordowo wysokim poziomie – coraz mniej BTC jest dostępnych na rynku i stale opuszcza giełdy. Czy możemy mówić o towarze „deficytowym”?

Momentum

Źródło: Glassnode

Glassnode przeanalizowało fazę cyklu na podstawie długości trwania poszczególnych faz. Powyższy wykres przedstawia liczbę dni w poszczególnych fazach. Kolor niebieski oznacza fazę od dołka do szczytu cyklu, a kolor czerwony oznacza fazę od szczytu do dołka cyklu. Czarna linia reprezentuje przejście od najniższego poziomu wszechczasów (All-Time-Low) do ustanowienia rekordowego poziomu wszechczasów (All-Time-High). Jeśli przyjmiemy założenie, że minima osiągnięte w listopadzie nie zostaną naruszone, można zauważyć, że faza przejściowa trwała 221 dni. Poprzednie okresy przejściowe trwały od 459 dni do 770 dni. To sugeruje, że cierpliwość inwestorów może zostać wystawiona na próbę przez okres od 8 do 18 miesięcy, aż do osiągnięcia nowego rekordowego poziomu rynku. Jeśli historia będzie miała jakiekolwiek znaczenie dla przyszłych wydarzeń.

W tych wcześniejszych okresach przejściowych ceny zwykle oscylowały między Realized Price (cena zrealizowana) a ceną zrealizowaną z dodanym 0,5 odchylenia standardowego (niebieska linia). Od czasu ustalenia najniższego poziomu w każdym cyklu, następne % dni handlowych znajdowało się w granicach tych wartości:

  • Cykl 2012-13 = 79%
  • Cykl 2015-17 = 64%
  • Cykl 2019-21 = 78%

Na podstawie tych ram można wnioskować, że w bieżącym okresie zakres cen wynosiłby od 20,1 tys. USD (-23%) do 45,0 tys. USD (+71%).

Halving

Do zbliżającego się halvingu Bitcoina pozostało jedynie 300 dni. Glassnode przeanalizował zależność między okresami przejściowymi a halvingami. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Glassnode zestawił dane dotyczące cen z poprzednich cykli. Rozpoczniemy od 305 dni przed halvingiem, co jest mniej więcej obecną fazą cyklu. Oto zakres wcześniejszych wyników cenowych w dniu halvingu:

  • Cykl 1: wzrost o +126% z maksymalnym spadkiem o -44,8%.
  • Cykl 2: wzrost o +179% z maksymalnym spadkiem o -23,3%.
  • Cykl 3: spadek o -6,4% z maksymalnym spadkiem o -53% w marcu 2020 roku.

Pierwsze dwa cykle przyniosły bardzo pozytywną aprecjację cen. Trzeci halving był trudniejszy dla inwestorów, głównie ze względu na szok egzogeniczny związany z marcem 2020 roku. Niemniej jednak, efekt jest dobrze znany. Nawet po najniższym punkcie w okresie pandemii, Bitcoin zdołał wzrosnąć o prawie 700%.

Glassnode kontynuował analizę, oceniając wyniki cenowe w ciągu roku po każdym z poprzednich halvingów:

  • Wyniki cenowe po 1. halvingu: wzrost o +7358% przy maksymalnym spadku o -69,4%.
  • Wyniki cenowe po 2. halvingu: wzrost o +393% przy maksymalnym spadku o -29,6%.
  • Wyniki cenowe po 3. halvingu: wzrost o +366% przy maksymalnym spadku o -45,6%.

Widać wyraźnie tendencję malejących zysków we wszystkich cyklach. Jest to naturalne, ponieważ wraz z upływem czasu rośnie rozmiar rynku i przepływ kapitału. Warto jednak zauważyć, że w obliczu systemowej niepewności Bitcoin może oferować inwestorom więcej niż w poprzednich cyklach. Czy to przekłada się na lepsze wyniki? Nie ma pewności. Czy tym razem będzie inaczej i Bitcoin nie zwiększy swojej wyceny po halvingu? Wydaje się mało prawdopodobne, chociaż nie można tego wykluczyć. Wszystko wskazuje jednak na to, że dynamika rynku pozostaje niezmieniona. Inwestorzy mogą zignorować krótkoterminowy hałas.

Zostaw komentarz!