portugalia

Portugalia wprowadza zobowiązanie do wynajmowania nieużywanych nieruchomości

W środę wieczorem parlament Portugalii zaakceptował projekt rządowej ustawy dotyczącej mieszkalnictwa, który obliguje posiadaczy nieużywanych domów do wynajmowania ich. Ustawę poparła jedynie rządząca Partia Socjalistyczna, posiadająca większość w izbie.

Portugalia wprowadza regulacje 

Na mocy rządowego programu „Więcej mieszkań”, zatwierdzonego w marcu przez rząd Antonia Costy, właściciele nieużywanych mieszkań będą zobowiązani udostępnić je gminie przez okres dwóch lat, aby ta mogła znaleźć lokatorów. Osoby posiadające takie nieruchomości będą miały 90 dni na złożenie odpowiedniej deklaracji do lokalnych władz. W przypadku braku odpowiedzi lub oświadczenia o braku wynajmu, gmina będzie mogła rozpocząć tzw. „wynajem forsowany” i samodzielnie znaleźć najemców.

W ostatniej fazie prac nad ustawą, posłowie uzgodnili, że domy letniskowe oraz nieużywane nieruchomości położone w portugalskim interiorze nie będą uznawane za pustostany, podlegające obowiązkowemu wynajmowi. Rząd wprowadził także ograniczenie, zakazując właścicielom mieszkań podwyższania czynszu powyżej 5,43% wartości z 2022 roku, jeśli w 2023 roku zostanie zawarta nowa umowa najmu.

Portugalski Parlament Zatwierdza Nową Ustawę

Portugalski parlament przyjął w środę wieczorem nową ustawę o mieszkalnictwie, która wprowadza obowiązek wynajmu nieużywanych nieruchomości oraz zakaz podnoszenia czynszu powyżej 5,43% wartości z 2022 roku. Projektem ustawy, zatwierdzonym w marcu przez rząd Antonia Costy pod programem „Więcej mieszkań”, przewiduje się, że właściciele pustych mieszkań przez dwa lata będą zobowiązani do udostępnienia ich gminie, która w odpowiedzi znajdzie lokatorów.

Nowe przepisy mają na celu rozwiązanie problemu niedostatecznej dostępności mieszkań i stworzenie warunków dla większej liczby osób do wynajmu nieruchomości. Posiadacze nieużywanych mieszkań będą mieli 90 dni na złożenie deklaracji do samorządu terytorialnego. W przypadku braku odpowiedzi lub zgłoszenia braku wynajmu, gmina przejmie inicjatywę i rozpocznie proces „wynajmu forsowanego” poprzez znalezienie odpowiednich lokatorów.

Rząd podkreśla, że nowe regulacje mają ograniczyć zjawisko nieuzasadnionego podnoszenia czynszów, co często stanowiło problem dla wynajmujących. Wprowadzenie limitu podwyżek czynszu na poziomie 5,43% wartości z 2022 roku ma zapewnić stabilność cen najmu i chronić interesy wynajmujących.

Zostaw komentarz!