inflacja wegry

Poziom inflacji na Węgrzech nadal przewyższa 20 procent

Węgry kontynuują swoje przewodnictwo w sferze inflacji w Europie, utrzymując roczną dynamikę wskaźnika CPI na poziomie powyżej 20 procent. Jeśli chodzi o ten aspekt, nasi sąsiedzi zdecydowanie różnią się od innych krajów w naszym regionie.

Według danych opublikowanych przez węgierski Centralny Urząd Statystyczny (KSH), ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły o 20,1 procent w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku. Ten wynik był zgodny z prognozami ekonomistów i niższy niż odnotowane 21,5 procent w maju.

Inflacyjny rekord na Węgrzech – 25,7% wzrost wskaźnika cen

W styczniu tego roku Węgry odnotowały rekordowy wzrost inflacji od ćwierćwiecza, gdzie wskaźnik cen wzrósł o aż 25,7% w skali roku. Mimo spadku od tamtego czasu, inflacja na Węgrzech wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie.

Węgry wyprzedzają inne kraje Europy – Inflacja nadal znacznie wyższa

W przeciwieństwie do innych krajów Europy Środkowej, węgierska inflacja nadal pozostaje znacznie wyższa. W Polsce i Czechach inflacja CPI zaczęła się obniżać już jesienią, ale na Węgrzech trend ten nie jest tak widoczny.

Ceny żywności na Węgrzech rosną dramatycznie – Rekordowe wzrosty

Jednym z najbardziej niepokojących trendów jest dramatyczny wzrost cen żywności na Węgrzech. W czerwcu ceny żywności były o 29,3% wyższe niż rok wcześniej. Rekordowe wzrosty dotyczą również produktów takich jak chleb, mleko, jajka i masło.

Inflacja na Węgrzech ma swoje odbicie w wielu sektorach gospodarki. Ceny energii i paliw również odnotowały wzrost, podczas gdy ceny usług i innych towarów także wzrosły. Wzrost cen karmy dla zwierząt jest szczególnie alarmujący, osiągając 47,6% wzrost w skali roku.

Reakcja banku centralnego – Cięcia stóp procentowych

Mimo wysokiej inflacji, węgierski bank centralny podjął decyzję o obniżeniu jednej ze swoich stóp procentowych. Oprocentowanie jednodniowych depozytów zostało obniżone o 100 punktów bazowych w czerwcu, aby stymulować gospodarkę. Jednak główna stopa procentowa pozostaje bez zmian.

Węgry stoją w obliczu wyzwań inflacyjnych, które różnią się od innych krajów Europy Środkowej. Podczas gdy inflacja w Polsce i Czechach wyraźnie się obniża, na Węgrzech utrzymuje się na wysokim poziomie. Zadanie utrzymania inflacji na stabilnym poziomie jest kluczowym aspektem polityki monetarnej.

Zostaw komentarz!