bos bank

Prognoza wzrostu PKB Polski na rok 2023 została obniżona przez Bank Pekao

Przed polską gospodarką stoją niezbyt optymistyczne prognozy, według ekonomistów Banku Pekao SA. W czwartek podali oni, że rewidują średnioroczny wzrost PKB na rok 2023 z 0,9 do 0,4 procent oraz na rok 2024 z 3,1 do 2,0 procent. Ekonomiści zwrócili również uwagę, że według ich oceny, inflacja na koniec bieżącego roku spadnie poniżej 7,5 procent w porównaniu do roku poprzedniego.

Według ekonomistów z Banku Pekao SA

Dane za drugi kwartał okazały się dotychczas słabsze niż oczekiwano. Ich zdaniem są one „na tyle słabe, że dołek cyklu przesuwa się na drugi kwartał”. Bank szacuje, że PKB spadł o 0,6 procent w drugim kwartale w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Osiągnięcie średniorocznego wzrostu na poziomie około 1 procenta jest możliwe tylko przy uwzględnieniu nietypowych efektów statystycznych, takich jak niska baza widoczna w danych kwartalnych.

Bank Pekao SA obniżył swoją prognozę średniorocznego wzrostu PKB z 0,9 do 0,4 procent w 2023 roku oraz z 3,1 do 2,0 procent w 2024 roku. Wpływ na te prognozy mają pogłębienie spadku konsumpcji prywatnej w drugim kwartale i późniejsze odbicie, większa dynamika inwestycji publicznych w 2023 roku i niższa w 2024 roku z powodu większej amplitudy cyklu inwestycyjnego samorządów, oraz słabość popytu zewnętrznego, w tym w Europie Zachodniej.

Analitycy banku utrzymują swoje scenariusze inflacyjne na bieżący rok po opublikowaniu danych za czerwiec. Spadek inflacji postępuje w tempie zbliżonym do pierwotnych założeń na początku roku. Przewidują, że inflacja w drugiej połowie roku nadal będzie się obniżać, podobnie jak inflacja bazowa, choć w niższym tempie. Według nich, inflacja CPI na pewno osiągnie poziom jednocyfrowy we wrześniu, a być może już w sierpniu. Przewidują również, że inflacja spadnie poniżej 7,5 procent rok do roku na koniec 2023 roku.

Eksperci Banku Pekao zauważają

Jak podkreślili eksperci Banku Pekao SA, dane za drugi kwartał okazały się dotychczas słabsze niż oczekiwano. Ich zdaniem są one na tyle słabe, że dołek cyklu przesuwa się na drugi kwartał. Bank Pekao SA szacuje, że PKB spadł o 0,6 proc. rok do roku w drugim kwartale. Bank obniżył także swoją prognozę średniorocznego wzrostu PKB w 2023 r. z 0,9 do 0,4 proc. oraz w 2024 r. z 3,1 do 2,0 proc.

W ocenie ekonomistów, inflacja na koniec roku spadnie poniżej 7,5 proc. rok do roku. Scenariusz inflacyjny banku na ten rok pozostaje bez zmian, a inflacja będzie nadal obniżać się w drugiej połowie roku. Dotyczy to także inflacji bazowej, która spadnie w tempie zbliżonym do pierwotnych założeń. Eksperci zwracają również uwagę na stagnację na krajowym rynku pracy oraz negatywne zaskoczenie dynamiką płac w maju, które jednak poprawiło się w czerwcu.

Zostaw komentarz!