inflacja

Prognozy NBP dotyczące inflacji w Polsce [lipiec 2023]

Ekonomiści oceniają, że prezentacja głównych składników najnowszej prognozy NBP dotyczącej inflacji i wzrostu gospodarczego w Polsce zawiera informacje, które byłyby nieoczekiwane, gdyby wykonanie tej prognozy miało prowadzić do redukcji stóp procentowych w bieżącym roku.

W czwartek Rada Polityki Pieniężnej podtrzymała na dotychczasowym poziomie, tj. 6,75 proc., stopy procentowe, które obowiązują od początku września. W wydanym komunikacie, który uzasadniał tę decyzję, znalazły się istotne informacje z najnowszej projekcji dotyczącej inflacji i PKB, przygotowanej przez Departament Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego.

Narodowy Bank Polski przedstawił nową prognozę dotyczącą inflacji w Polsce

Według najnowszej lipcowej projekcji NBP, inflacja w Polsce w 2023 roku będzie mieścić się w przedziale od 11,1 do 12,7 procent, co jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Przy tym przedziale istnieje 50-procentowe prawdopodobieństwo realizacji. Prognoza NBP dla 2024 roku wskazuje na inflację mieszczącą się w zakresie od 3,7 do 6,8 procent, natomiast dla 2025 roku przewidywana jest inflacja na poziomie od 2,1 do 5,1 procent.

W rezultacie średnia inflacja wyniesie odpowiednio 11,9 procent w 2023 roku, 5,3 procent w 2024 roku i 3,6 procent w 2025 roku (środek przedziałów). Poprzednia prognoza NBP z marca zakładała inflację na poziomie 11,9 procent, 5,7 procent i 3,5 procent odpowiednio.

Ekonomiści mBanku oceniają, że byłoby dość zaskakujące, gdyby realizacja tej projekcji inflacyjnej była podstawą do obniżek stóp procentowych w tym roku. Inflacja prognozowana na 2025 rok wynosząca średnio 3,6 procent (w porównaniu do poprzednio prognozowanych 3,5 procent) nie mieści się nawet w granicach dopuszczalnych wahań wokół celu inflacyjnego, który wynosi 2,5 procent, z możliwością odchylenia w górę lub w dół o 1 punkt procentowy. W czerwcu bieżącego roku inflacja w Polsce wyniosła 11,5 procent w skali roku, w porównaniu do 13 procent w maju.

Związek między inflacją a obniżkami stóp procentowych

Inflacja jest istotnym czynnikiem branych pod uwagę przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) przy podejmowaniu decyzji dotyczących stóp procentowych. Według wypowiedzi prezesa NBP, Adama Glapińskiego, na konferencji prasowej w czerwcu, aby RPP mogła obniżyć stopy procentowe, inflacja w Polsce musi spaść poniżej 10 procent w skali roku, co, zdaniem prezesa, ma nastąpić we wrześniu.

W czwartek NBP opublikował również prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego. Według ekonomistów banku centralnego, roczne tempo wzrostu PKB będzie mieścić się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale od -0,2 do 1,3 procent w 2023 roku (w porównaniu do przedziału -0,1 do 1,8 procent w projekcji z marca), od 1,4 do 3,3 procent w 2024 roku (w porównaniu do przedziału 1,1 do 3,1 procent), oraz od 2,1 do 4,4 procent w 2025 roku (w porównaniu do przedziału 2,0 do 4,3 procent).

Zostaw komentarz!