kryptoaktywa

Rada Unii Europejskiej wprowadza przepisy umożliwiające monitorowanie transferów kryptoaktywów.

Rada UE przyjęła dzisiaj nowe przepisy dotyczące informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych, które obejmują także transfer kryptoaktywów.

Według szwedzkiej minister finansów Elisabeth Svantesson, ta decyzja stanowi negatywną wiadomość dla osób wykorzystujących kryptoaktywa w nielegalnych działaniach, aby omijać sankcje UE, finansować terroryzm i prowadzić działania wojenne. Zapowiedziała, że kontynuowanie takich praktyk nie będzie już możliwe w Europie, co stanowi istotny krok w walce z praniem pieniędzy.

Gromadzenie danych

Posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli pierwszy akt prawny Unii Europejskiej dotyczący śledzenia transferów kryptoaktywów, takich jak bitcoiny i tokeny pieniądza elektronicznego. Tekst dokumentu, który został wcześniej uzgodniony przez negocjatorów PE i Radę UE w czerwcu 2022 roku, ma na celu umożliwienie śledzenia transferów kryptowalut oraz blokowanie podejrzanych transakcji, podobnie jak w przypadku innych operacji finansowych.

Nowe przepisy obejmują zastosowanie tzw. „reguły podróży”, która już obowiązuje w tradycyjnych finansach, na przyszłe transfery kryptoaktywów. Informacje dotyczące źródła aktywów i ich beneficjentów będą musiały być przekazywane wraz z transakcją i przechowywane po obu stronach transferu.

Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził również nowe wspólne przepisy dotyczące nadzoru, ochrony konsumentów i ochrony środowiska kryptoaktywów, w tym kryptowalut (MiCA). Tekst ustawy, który wcześniej uzgodniono z Radą UE w czerwcu 2022 roku, wprowadza środki mające zapobiegać manipulacjom na rynku i przestępstwom finansowym.

Co regulacje będą obejmować?

MiCA będzie obejmować kryptowaluty, które nie są regulowane przez istniejące przepisy dotyczące usług finansowych. Kluczowe przepisy dotyczące emitentów i handlowców kryptoaktywami, w tym tokenów referencyjnych do aktywów i tokenów pieniądza elektronicznego, będą obejmować przejrzystość, ujawnianie, autoryzację i nadzór nad transakcjami. Konsumentom ma być zapewniona lepsza informacja na temat ryzyka, kosztów i opłat związanych z taką działalnością. Nowe ramy prawne będą także wspierać integralność rynku i stabilność finansową poprzez regulację publicznych ofert kryptoaktywów.

Uzgodniony tekst zawiera również środki mające przeciwdziałać manipulacjom na rynku oraz praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom. W celu przeciwdziałania ryzyku prania pieniędzy, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) ma utworzyć publiczny rejestr dostawców usług w zakresie aktywów kryptograficznych, którzy działają w UE bez zezwolenia.

Teksty muszą zostać formalnie zatwierdzone przez Radę przed publikacją w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdą one w życie 20 dni po ich publikacji.


Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kryptowaluty-pod-okiem-UE-Przepisy-uchwalone-znacza-wiekszoscia-glosow-8526535.html

Zostaw komentarz!