urząd skarbowy

Wdrożenie dyrektywy DAC7 od 1 września 2023 r. Fiskus sprawdzi co sprzedajesz w internecie

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ustawy, która nakładać będzie obowiązek operatorom platform cyfrowych raportowania organom podatkowym informacji dotyczących aktywnych sprzedawców. Przepisy będą dotyczyć osób, które przeprowadziły co najmniej 30 transakcji w ciągu roku lub sprzedały towary o wartości przekraczającej 2 tysiące euro. Ponadto, dane osób wynajmujących swoje mieszkania za pośrednictwem platformy również będą raportowane. Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów, Marcin Lachowicz, przekazał te informacje.

Planowane zmiany są częścią nowelizacji przepisów ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, które mają na celu wdrożenie unijnej dyrektywy DAC7. Przewiduje się, że nowe przepisy wejdą w życie 1 września 2023 roku, zgodnie z projektem nowelizacji opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu 17 kwietnia 2023 roku.

Głównym celem tych zmian jest wykrycie sprzedawców, którzy prowadzą rzeczywistą działalność gospodarczą w internecie, ale unikają płacenia wymaganych podatków.

Operatorzy platform cyfrowych będą musieli raportować o aktywnych sprzedawcach

Nowe przepisy dotyczące raportowania informacji podatkowych przez operatorów platform cyfrowych są w trakcie opracowywania przez Ministerstwo Finansów. Głównym celem tych zmian jest zaimplementowanie do polskiego prawa dyrektywy znanej jako DAC7, która dotyczy współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi w dziedzinie opodatkowania. Według dyrektora Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów, Marcina Lachowicza, na podstawie dyrektywy DAC7 operatorzy platform cyfrowych będą zobowiązani do raportowania o aktywnych sprzedawcach, którzy w danym roku dokonali co najmniej 30 transakcji sprzedaży lub osiągnęli sprzedaż na kwotę przekraczającą równowartość 2 tysięcy euro. Warto zaznaczyć, że te limity dotyczą tylko sprzedaży towarów, a nie świadczenia usług.

Obecnie operatorzy platform cyfrowych mają już obowiązek udzielania odpowiedzi służbom skarbowym na pytania dotyczące konkretnych sprzedawców. Jednak pozyskiwanie tych danych jest czasochłonne i skomplikowane, ponieważ wymaga wysyłania pytań przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), a następnie zebrania odpowiednich informacji przez operatora. Nowe przepisy mają usprawnić ten proces poprzez automatyzację przekazywania informacji, jeśli zarówno operator, jak i sprzedawca spełniają ustawowe kryteria.

Obowiązek raportowania dotyczy szerokiej grupy operatorów platform, które działają w formie spółek lub zbliżonych form prawnych. Platformy działające jako tzw. słupy ogłoszeniowe nie są objęte tym obowiązkiem. Raportowanie dotyczy tylko tych platform, które posiadają informacje na temat liczby transakcji i wartości dokonanej sprzedaży przez sprzedawcę. Sklepy internetowe nie podlegają obowiązkowi raportowania.

Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów wyjaśnił, że obowiązek raportowania dotyczy zarówno platform mających siedziby w Unii Europejskiej, jak i spoza UE. Platformy spoza UE będą musiały wybrać jeden kraj unijny i raportować służbom skarbowym tego państwa informacje dotyczące spełniających warunki sprzedawców. Następnie służby skarbowe tego kraju będą przekazywać zgromadzone dane dalej do państw Unii, w których sprzedawcy mają rezydencję podatkową lub nieruchomości dotyczące raportowanych transakcji. Ministerstwo Finansów, implementując dyrektywę DAC7,

ma także zamiar uwzględnić możliwość wymiany informacji podatkowych poza obszarem Unii.

Zostaw komentarz!