Zmiany opłat w ING Banku Śląskim

Nadchodzą zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego. Już od 29 listopada 2019 r. bank podniesie opłaty między innymi za korzystanie z bankomatów innych niż ING, dodatkowo zostaną obniżone stawki za przelewy, a także wycofana zostanie usługa Qlips.

Pierwsza nadchodząca zmiana, czyli podniesienie opłat za wypłaty z bankomatów innych sieci zostanie zaktualizowana z 2,50 zł do 5 zł (w rachunkach Direct i Mobi). Jest to bardzo niekorzystna zmiana dla klientów banku. Dla użytkowników do 26. roku życia będzie w dalszym ciągu obowiązywać 2,50 (na rachunkach Mobi). Bez zmian pozostaje pierwsza wypłata za darmo, a także wypłaty gotówki BLIKiem.

Bank obniży opłatę za przelewy SEPA do cen przelewów krajowych. Zmiana opłat nastąpi również w przypadku przelewów SORBNET do kwoty 30 zł.

Bank wycofa Qlips, czyli usługę do wygodnego opłacania rachunków za pośrednictwem bankowości internetowej.