Stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego a WIBOR: jak są ze sobą związane?

Stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (NBP) i wskaźnik referencyjny WIBOR mają bardzo duże znaczenie dla całego rynku finansowego i wpływają w znacznym stopniu na decyzje podejmowane przez kredytobiorców i inwestorów. Stopy procentowe NBP wykorzystywane są do kontrolowania i regulowania sytuacji na rynku pieniężnym. Z pomocą stóp procentowych NBP zwiększa lub zmniejsza ilość pieniądza w obiegu. Ich wysokość ma wpływ nie tylko na kredyty hipoteczne czy lokaty, ale również na inflację, tempo wzrostu PKB i na inne ważne wskaźniki makroekonomiczne. Z kolei WIBOR służy do ustalania oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw oraz do wyceny instrumentów finansowych. Jak są ze sobą powiązane te dwa ważne elementy rynku finansowego? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Czym są stopy procentowe NBP?

Stopa procentowa jest to podstawa dla ustalenia kosztu kapitału. Jest to cena, którą pożyczający płaci posiadaczowi kapitału za to, że może korzystać z udostępnionych mu środków przez określony czas.

Stopy procentowe NBP w Polsce ustala Rada Polityki Pieniężnej, która jest organem Narodowego Banku Polskiego. Rada może zdecydować o podniesieniu stóp procentowych, ich obniżeniu lub pozostawieniu na dotychczasowym poziomie.

Co to jest wskaźnik referencyjny WIBOR?

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to wskaźnik referencyjny stopy procentowej w rozumieniu unijnego Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych (tzw. Rozporządzenie BMR). WIBOR jest wiarygodnym i obiektywnym wskaźnikiem, który służy do mierzenia ceny pieniądza na rynku międzybankowym. WIBOR odzwierciedla poziom stopy procentowej, po jakiej banki uczestniczące w panelu WIBOR są gotowe i zobowiązane składać depozyty na określone Terminy Fixingowe w innych bankach.

Jak stopy procentowe wpływają na wskaźnik WIBOR?

Stopy procentowe banku centralnego mają znaczący wpływ na poziom wskaźnika WIBOR, który mieści się w określonym przedziale. Obserwując aktualne i historyczne stawki WIBOR nietrudno zauważyć, że wskaźnik ten jest najbardziej zbliżony do stopy referencyjnej NBP.

WIBOR jest skorelowany z kierunkiem zmian stóp procentowych. Jeśli RPP podejmie decyzję o obniżeniu stóp procentowych, albo rynek oczekuje takiej decyzji, to WIBOR zazwyczaj spada. Kiedy stopy procentowe rosną, albo rynek oczekuje że stopy wzrosną, to zazwyczaj możemy zaobserwować wzrost stawki WIBOR.

Związek między stopami procentowymi NBP, a WIBOR doskonale widać na przykładzie kredytów (np. kredytów hipotecznych). Rosnące stopy procentowe to nie jest dobra wiadomość dla klientów, którzy podpisali umowę o kredyt z oprocentowaniem zmiennym (marża+WIBOR). Jest to sygnał, że raty również rosną.

Skąd ta korelacja i dlaczego wartość WIBOR-u mieści się w granicach wyznaczonych przez stopę depozytową Banki nie będą pożyczać konkurencji pieniędzy taniej niż stopa depozytowa, ponieważ więcej zarobią, lokując pieniądze w banku centralnym, gdzie dodatkowo nie ma ryzyka że depozyt nie zostanie zwrócony.  

Oceń artykuł: 5.0 / 5 (8 głosy)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments