Firma w Holandii – jak założyć i co trzeba wiedzieć?

Holandia to kraj, który oferuje atrakcyjne środowisko biznesowe. Firma w Holandii to możliwość dostępu do rozwiniętego rynku, stabilnego systemu prawnego oraz korzystnego systemu podatkowego. Dla przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją międzynarodową, Holandia stanowi bramę do rynków europejskich.

W tym artykule dowiesz się, jak krok po kroku założyć firmę w Holandii. Przyjrzymy się wymaganiom prawym, procesom rejestracyjnym, kwestiom podatkowym i wielu innym aspektom prowadzenia biznesu w Holandii.

Firma w Holandii – Jak założyć własną firmę w Holandii?

Holandia to idealne miejsce dla tych, którzy marzą o prowadzeniu własnego biznesu. Kraj ten oferuje sprzyjające warunki dla przedsiębiorców, ale wymaga również załatwienia kilku formalności administracyjnych.

Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, możesz mieszkać i pracować w Holandii bez dodatkowych pozwoleń. Osoby spoza tych obszarów muszą ubiegać się o zezwolenie na pobyt (MVV) i w niektórych przypadkach o zezwolenie na pracę (TWV).

W Holandii istnieje możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt dla osób prowadzących działalność na własny rachunek. Proces ten opiera się na systemie punktowym, gdzie należy spełnić minimalną liczbę punktów, aby wniosek mógł być rozpatrzony pozytywnie. Ważne jest, aby przedsięwzięcie przynosiło istotne korzyści dla holenderskiej gospodarki.

Od 2015 roku Holandia oferuje również specjalne zezwolenie na pobyt dla przedsiębiorców, znane jako wiza startowa. Jest to roczne zezwolenie na pobyt, przeznaczone specjalnie dla międzynarodowych przedsiębiorców, którzy chcą założyć biznes w Holandii. To doskonała okazja dla innowacyjnych umysłów z całego świata, aby wprowadzić swoje pomysły na holenderski rynek i rozwinąć swoją działalność w przyjaznym dla biznesu środowisku.

Rodzaje firm w Holandii – krótki przegląd

Rozpoczynając działalność gospodarczą w Holandii, kluczowe jest zrozumienie różnych form prawnych firm dostępnych w tym kraju. Każda forma ma swoje specyficzne cechy, wymogi i korzyści, które mogą wpłynąć na sposób prowadzenia biznesu. W tej sekcji przedstawiamy krótki przegląd najpopularniejszych typów. Jaka firma w Holandii? Od spółek kapitałowych z osobowością prawną, takich jak spółka akcyjna (NV) czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BV), po formy działalności bez osobowości prawnej, w tym jednoosobową działalność gospodarczą (ZZP) i spółkę jawną (VOF).

Spółki kapitałowe z osobowością prawną

W Holandii istnieje kilka form spółek kapitałowych, które oferują ochronę majątku osobistego akcjonariuszy przed długami firmy. Są to:

 • Naamloze Vennootschap (NV) – Spółka Akcyjna: NV to duża spółka, idealna dla firm chcących wejść na giełdę. Pozwala na pozyskiwanie kapitału poprzez emisję akcji i obligacji. Jest często wybierana przez duże korporacje i banki. Może być założona przez jedną osobę fizyczną lub prawną. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 45,000 euro i musi być wpłacony na konto firmy. Akcje NV mogą być zarejestrowane lub na okaziciela, co ułatwia ich transfer.
 • Besloten Vennootschap (BV) – Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością: BV to najpopularniejszy typ spółki w Holandii. Nie wymaga minimalnego kapitału zakładowego, co sprawia, że jest dostępna dla szerokiego grona przedsiębiorców. Można ją założyć nawet za symboliczną złotówkę. BV może być założona przez jedną osobę fizyczną lub prawną. Kapitał spółki dzieli się na akcje, które są zarejestrowane i mogą być przenoszone za pośrednictwem notariusza.

Spółki bez osobowości prawnej – firma w Holandii dla osób fizycznych

Spółki bez osobowości prawnej charakteryzują się tym, że wspólnicy odpowiadają za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem osobistym.

W Holandii wyróżniamy cztery główne typy takich firm:

 • ZZP (Eenmanszaak) – Jednoosobowa Działalność Gospodarcza: To forma działalności dla jednej osoby, która może zatrudniać pracowników, ale jest jedynym właścicielem i odpowiada za długi firmy swoim majątkiem. Jest to popularna firma w Holandii dla freelancerów i małych przedsiębiorców.
 • VOF (Vennootschap Onder Firm) – Spółka Jawna: VOF to spółka założona przez dwie lub więcej osób, które prowadzą wspólny biznes. Wspólnicy są równo odpowiedzialni za długi firmy. Jest to popularny wybór dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą współpracować, dzieląc zyski i odpowiedzialność.
 • CV (Commanditaire Vennootschap) – Spółka Komandytowa: W CV istnieją dwa rodzaje partnerów: komplementariusze, którzy zarządzają firmą i odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, oraz komandytariusze, którzy inwestują kapitał i odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu. Jest to firma w Holandii dla przedsiębiorców poszukujących inwestorów bez udziału w zarządzaniu.
 • Maatschap – Spółka Partnerska: To forma współpracy profesjonalistów, takich jak prawnicy, lekarze czy księgowi. Partnerzy dzielą odpowiedzialność za możliwe zobowiązania firmy. Każdy partner odpowiada za część zysków i ponosi osobistą odpowiedzialność podatkową. Rejestracja w Izbie Handlowej jest obowiązkowa.
rodzaje - firma w holandii

Rejestracja Firmy w Holandii – Prosty Przewodnik

Przed rozpoczęciem procesu rejestracji firmy w Holandii, musisz spełnić kilka podstawowych wymagań. Pierwszym i najważniejszym jest posiadanie adresu w Holandii. Może to być Twój prywatny adres lub adres księgowego, ale w tym drugim przypadku konieczna jest pisemna zgoda księgowego.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie numeru usługowego obywatela, który otrzymasz rejestrując się w bazie danych osobowych w mieście, w którym mieszkasz. Jest to kluczowy element, umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej w Holandii.

Zezwolenie na pobyt i dokumentacja

Jeśli nie jesteś rezydentem Holandii, musisz posiadać zarówno stały adres za granicą, jak i tymczasowy adres w Holandii. To ważne, ponieważ holenderskie prawo wymaga, aby każda zarejestrowana firma miała adres na terenie kraju. Ponadto, potrzebujesz ważnego dokumentu tożsamości oraz zezwolenia na pobyt.

Możesz ubiegać się o zezwolenie na pobyt, spełniając określone wymogi, lub otrzymać je poprzez wizę lub specjalny program dla przedsiębiorców. Wszystkie te formalności załatwia się w holenderskiej służbie imigracyjnej i naturalizacyjnej.

Proces rejestracji firmy

Po spełnieniu wszystkich wymagań wstępnych, możesz przejść do rejestracji firmy. Proces ten obejmuje wybór formy prawnej działalności i zarejestrowanie firmy w holenderskim rejestrze handlowym. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z lokalnymi przepisami i wymogami, aby uniknąć późniejszych problemów prawnych i administracyjnych.

Ponadto, jeśli planujesz prowadzić działalność gospodarczą w lokalu wynajmowanym, konieczne będzie wynajęcie lokalu na działalność gospodarczą lub uzyskanie zgody na prowadzenie firmy pod innym adresem niż prywatny. To kluczowy element, który pozwoli na sprawną i legalną działalność Twojej firmy na holenderskim rynku.

Firma w Holandii – spółka B.V. – co warto wiedzieć?

Założenie spółki typu BV (Besloten Vennootschap), czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to popularna opcja wśród przedsiębiorców w Holandii. Proces ten nie wymaga obywatelstwa holenderskiego ani pozwolenia na pobyt, co sprawia, że jest atrakcyjny dla międzynarodowych inwestorów. Spółkę BV można założyć nawet w pojedynkę, a partnerami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

Kluczowym krokiem jest rejestracja statutu spółki w holenderskim rejestrze handlowym. Decyzje podejmuje się na zgromadzeniu ogólnym wspólników. Ciekawostką jest, że do założenia BV wystarczy symboliczny kapitał 1 eurocenta. Spółka musi mieć siedzibę w Holandii, ale nie jest wymagane wynajmowanie fizycznego biura – można skorzystać z usług wirtualnych biur.

Co ważne, spółka BV musi mieć co najmniej jednego dyrektora, a połowa zarządu powinna składać się z podatników holenderskich. Średnie i duże firmy są zobowiązane do corocznych audytów przeprowadzanych przez zarejestrowanych w Holandii audytorów.

Proces zakładania spółki BV obejmuje kilka etapów:

 1. Określenie zakresu działalności firmy.
 2. Wybór unikalnej i nie wprowadzającej w błąd nazwy handlowej zgodnie z holenderskim prawem.
 3. Przygotowanie i podpisanie statutu spółki przez wspólników lub ich pełnomocników w obecności notariusza.
 4. Złożenie dokumentów w Ministerstwie Sprawiedliwości, które sprawdza zgodność z obowiązującymi przepisami.
 5. Rejestracja firmy w rejestrze handlowym prowadzonym przez Izbę Handlową.
 6. Otwarcie konta bankowego i wpłacenie ustalonego kapitału.
 7. Rejestracja w urzędzie skarbowym i uzyskanie numeru podatkowego.

W zależności od sektora działalności, firma może wymagać dodatkowych pozwoleń, szczególnie w obszarach związanych ze zdrowiem publicznym i bezpieczeństwem, takich jak żywność czy ochrona środowiska.

Pod względem podatkowym, spółki w Holandii podlegają podatkowi korporacyjnemu, VAT oraz podatkowi od wypłacanych dywidend. Ciekawostką jest, że podatek korporacyjny w Holandii jest niższy niż podatek dochodowy od osób fizycznych. W 2022 roku wynosił 15% dla zysków do 395.000 EUR, a powyżej tej kwoty stawka wzrastała do 25,8%. To sprawia, że Holandia jest jednym z krajów UE z najniższym podatkiem korporacyjnym.

Dlaczego warto założyć firmę w Holandii?

Oto przegląd głównych zalet zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Holandii.

Holandia wyróżnia się dzięki Portowi Rotterdam, który jest globalnym centrum handlu międzynarodowego i liderem w innowacjach łańcucha dostaw. Ta lokalizacja zapewnia firmom znakomitą bazę do prowadzenia międzynarodowej działalności. Kraj ten oferuje doskonałą bazę w regionie. Jest drugim co do wielkości cyfrowym hubem danych w Europie, co zapewnia łatwy dostęp do rynku Unii Europejskiej.

Holandia dysponuje niezawodnymi lotniskami, portami morskimi, drogami, kolejami oraz sieciami telekomunikacyjnymi, co jest kluczowe dla sprawnego prowadzenia biznesu. Holenderska populacja pracująca wyróżnia się na tle innych krajów pod względem standardów edukacji, produktywności, gotowości cyfrowej oraz pragmatycznych przepisów pracy.

Koszty i opłaty otwarcia biznesu w Holandii

Założenie firmy w Holandii wiąże się z różnymi kosztami, które zależą od wybranej formy prawnej przedsiębiorstwa. Na początek, każda firma musi uiścić jednorazową opłatę rejestracyjną w wysokości 51,95 euro, aby zostać wpisana do Rejestru Biznesowego KVK (Kamer van Koophandel). Koszty założenia firmy różnią się w zależności od typu spółki i obowiązujących przepisów.

Jeśli planujesz zatrudnienie pracowników, konieczna będzie również rejestracja w holenderskim Urzędzie Podatkowym i Celnych. Po rejestracji otrzymasz numer podatkowy do rozliczeń z pracownikami oraz formularze do potrącania podatku od wynagrodzeń.

Koszty założenia różnych form prawnych firm w Holandii, według danych Netherlands Enterprise Agency (RVO), prezentują się następująco (podane w euro):

 • BV (Besloten Vennootschap – Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością): Oprócz jednorazowej opłaty rejestracyjnej, wymagany jest symboliczny kapitał zakładowy w wysokości 0,01 euro. Koszty notarialne i prawne wynoszą od 500 do 1000 euro, a roczne koszty księgowości i administracji wahają się między 600 a 1800 euro.
 • NV (Naamloze Vennootschap – Spółka Akcyjna): Tutaj również obowiązuje opłata rejestracyjna 51,95 euro, ale wymagany kapitał zakładowy to 45,000 euro. Koszty notarialne i prawne są wyższe i mogą wynosić od 500 do 2200 euro. Roczne koszty księgowości zależą od wielkości firmy.
 • Coöperatie (Spółdzielnia): W tym przypadku, poza opłatą rejestracyjną, należy liczyć się z kosztami notarialnymi i prawnymi w wysokości od 500 do 1000 euro oraz rocznymi kosztami księgowości i administracji, które mogą wynieść od 600 do 1800 euro.
 • CV lub VOF (Commanditaire Vennootschap lub Vennootschap Onder Firm – Spółka Komandytowa lub Jawna): Poza jednorazową opłatą rejestracyjną, koszty notarialne i prawne wynoszą od 200 do 400 euro, a roczne koszty księgowości i administracji to od 500 do 1000 euro.

Konto bankowe dla holenderskiej firmy

Założenie konta bankowego jest kluczowym krokiem w procesie uruchamiania firmy w Holandii. Dla każdego przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości i rodzaju działalności, posiadanie konta firmowego jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także niezbędnym narzędziem do zarządzania finansami firmy. Konto bankowe w Holandii umożliwia nie tylko przejrzyste i efektywne zarządzanie przepływami pieniężnymi, ale także ułatwia rozliczenia podatkowe i księgowe.

W Holandii dostępne są różne opcje bankowości dla firm, w tym zarówno tradycyjne banki, jak i nowoczesne rozwiązania bankowości cyfrowej. Przedsiębiorcy mogą wybierać spośród szerokiej gamy produktów i usług dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, od prostych kont bieżących po zaawansowane usługi bankowości internetowej i mobilnej.

Wybierając bank dla swojej firmy, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów, takich jak opłaty za prowadzenie konta, dostępność usług online, możliwości międzynarodowych transferów pieniężnych oraz jakość obsługi klienta. Niektóre banki oferują specjalne pakiety dla startupów i małych firm, które mogą obejmować niższe opłaty oraz dodatkowe wsparcie, takie jak doradztwo finansowe czy pomoc w zakresie planowania biznesowego.

FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi – firma w Holandii

Jak wysoki jest podatek korporacyjny w Holandii?

Standardowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 25,8%. Istnieje niższa stawka 19%, która dotyczy dochodów do 200 000 euro.

Jak działa system VAT w Holandii?

W Holandii obowiązują trzy stawki VAT: 0%, 9% i standardowa stawka VAT wynosząca 21%. Stawka zależy od oferowanych towarów i usług. Na przykład dla fryzjerów i warsztatów rowerowych stawka wynosi 9%, podczas gdy niektóre towary mogą podlegać stawce 0%.

Jakie są wymagania księgowe dla małych firm w Holandii?

Wszystkie firmy w Holandii muszą prowadzić dokładną dokumentację finansową. Małe firmy zwykle muszą prowadzić księgi przychodów i rozchodów, przechowywać faktury i rachunki oraz składać roczne sprawozdania finansowe. Zaleca się skorzystanie z usług profesjonalnego księgowego.

Czy istnieją jakieś programy lub dofinansowania dla firm w NL?

Tak, holenderski rząd i różne organizacje oferują wsparcie dla startupów, w tym dotacje, ulgi podatkowe, programy mentoringowe i wsparcie w zakresie rozwoju biznesu. Szczególnie popularne są programy skierowane na innowacje i technologie.

Oceń artykuł: 4.7 / 5 (18 głosy)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments