Jak założyć firmę w Niemczech z lub bez meldunku?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Niemczech to ekscytujące wyzwanie, które otwiera przed przedsiębiorcami wiele możliwości. Proces ten może wydawać się skomplikowany, zwłaszcza gdy rozważa się różne aspekty prawne i administracyjne. Dowiedz się jak założyć firmę w Niemczech, niezależnie od tego, czy posiadasz tam meldunek, czy nie.

W tym artykule omówimy kluczowe kroki i wymagania, które musisz spełnić, aby z sukcesem założyć firmę w Niemczech. Przyjrzymy się różnym formom prawnych, procesom rejestracyjnym, wymaganiom podatkowym i wielu innym ważnym aspektom.

Firma w Niemczech – kto może założyć?

Zastanawiasz się, czy jako cudzoziemiec możesz założyć firmę w Niemczech? Odpowiedź brzmi: tak, ale są pewne zasady, które musisz znać. Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Norwegii czy Szwajcarii, masz zielone światło. Wystarczy, że zameldujesz się jako mieszkaniec Niemiec i możesz zacząć działalność.

Ale co, jeśli pochodzisz spoza UE? Tutaj sprawa się komplikuje. Musisz zdobyć odpowiednią wizę i pozwolenie na pobyt, które pozwoli Ci na samozatrudnienie. To może brzmieć skomplikowanie, ale nie martw się – z odpowiednim przygotowaniem dasz radę.

Kiedy już wiesz, że możesz zacząć, ważne jest, abyś zrozumiał różnicę między byciem freelancerem a prowadzeniem własnej firmy. Jako freelancer, czyli Freiberufler, będziesz świadczył usługi w tzw. wolnych zawodach – są to na przykład artyści, lekarze czy prawnicy. Jeśli jednak masz w planach coś innego, na przykład otwarcie sklepu internetowego, będziesz musiał zarejestrować się jako Gewerbetreibender, czyli osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Rodzaje firm w Niemczech – jaki wybrać?

Niemiecki rynek oferuje różne formy prawne działalności, które warto poznać. Oto trzy główne kategorie, które mogą Cię zainteresować:

Jednoosobowa działalność gospodarcza (Einzelunternehmen)

To popularny wybór wśród osób rozpoczynających własny biznes. Jako jednoosobowy przedsiębiorca, możesz prowadzić tzw. Gewerbe. Jeśli w pierwszym roku zarobisz mniej niż 22.000 euro, a w drugim nie więcej niż 50.000 euro, możesz skorzystać z uproszczeń dla małych przedsiębiorstw (Kleingewerbe). Pamiętaj, że odpowiadasz za wszystkie zobowiązania firmy swoim majątkiem.

Spółka osobowa (Personengesellschaft)

To coś w rodzaju jednoosobowej działalności, ale prowadzonej przez dwie lub więcej osób. Najpopularniejsze formy to GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts), czyli spółka cywilna, OHG (offene Handelsgesellschaft), czyli jawna spółka handlowa, oraz KG (Kommanditgesellschaft), czyli spółka komandytowa. Wszyscy partnerzy (poza KG) odpowiadają za długi firmy.

Firma w Niemczech – Spółka kapitałowa (Kapitalgesellschaft)

To ulubiona forma prawna wśród niemieckich start-upów. Najczęściej spotykana to GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wymagająca kapitału 25.000 euro. Dla przedsiębiorców z mniejszym kapitałem startowym istnieje UG (Unternehmergesellschaft), znana jako Mini-GmbH, która wymaga tylko 1 euro kapitału startowego.

Jak założyć firmę w Niemczech - rodzaje

Firma w Niemczech – podatki dla przedsiębiorców

Jako jednoosobowy przedsiębiorca w Niemczech, płacisz podatek dochodowy od swoich zarobków. Stawki tego podatku są progresywne i zależą od wysokości dochodu – zaczynają się od 14% i mogą sięgać do 42%. Oprócz tego, obowiązuje Cię również podatek solidarnościowy, który wynosi 5,5% od kwoty podatku dochodowego. Jeśli jesteś członkiem kościoła, musisz także uiścić podatek kościelny. Warto pamiętać, że te stawki mogą się zmieniać, dlatego zawsze aktualne informacje warto sprawdzać w odpowiednich źródłach lub u doradcy podatkowego.

Podatek VAT

Podczas wypełniania kwestionariusza podatkowego w celu zarejestrowania się w Finanzamt, będziesz miał możliwość uzyskania numeru VAT (USt-ID). To, czy musisz pobierać podatek VAT (Umsatzsteuer), zależy od szacowanej wysokości dochodów w ciągu pierwszych dwóch lat i od tego, czy prowadzisz działalność w Europie.

Szczególnie jeśli dopiero zaczynasz swoją własną firmę, nie zawsze jest łatwo przewidzieć, ile pieniędzy zarobisz w pierwszym roku. Jeśli zarobisz mniej niż 22 000 euro w pierwszym roku i nie więcej niż 50 000 euro w drugim roku, możesz zdecydować się nie pobierać i płacić podatku VAT. W takim przypadku zakwalifikujesz się jako mały przedsiębiorca (Kleinunternehmer lub Kleingewerbe).

W Niemczech istnieje kilka różnych stawek podatku VAT. Ogólna stawka wynosi 19%, ale istnieje również obniżona stawka 7%, która dotyczy niektórych towarów i usług, takich jak żywność, książki i usługi hotelarskie. Ponadto, istnieją specjalne stawki VAT dla niektórych branż, takie jak branża spożywcza i rolnictwo, które mogą korzystać z jeszcze niższych stawek podatkowych.

Jak założyć firmę w Niemczech bez meldunku?

W Niemczech zakładanie spółki GmbH nie wymaga od założycieli posiadania stałego adresu zameldowania w tym kraju, co jest dużą zaletą dla międzynarodowych przedsiębiorców. Spółka GmbH może być założona przez każdego, bez względu na miejsce zamieszkania. Nie jest wymagane, aby wspólnicy lub zarząd spółki mieli adres zamieszkania w Niemczech. To otwiera drzwi dla inwestorów z całego świata, którzy chcą prowadzić działalność na niemieckim rynku.

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 25 000 euro, co jest jednym z podstawowych wymagań. Ważne jest, aby wiedzieć, że GmbH, jako osobna jednostka prawna, posiada prawa i obowiązki niezależne od praw i obowiązków wspólników. Oznacza to, że firma może posiadać majątek, zarówno ruchomy, jak i nieruchomy, bez konieczności związanego z tym meldunku wspólników.

Proces założenia GmbH obejmuje kilka etapów, takich jak ustalenie wspólników, sporządzenie aktu założycielskiego, zgromadzenie wymaganego kapitału, a także procedury notarialne. Po zarejestrowaniu w Rejestrze Handlowym, spółka musi poinformować odpowiednie władze o swoim powstaniu.

GmbH to elastyczna i dostępna opcja dla międzynarodowych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić biznes w Niemczech, bez konieczności posiadania tam stałego miejsca zamieszkania.

Założenie firmy w Niemczech bez meldunku – proces

Zakładanie spółki GmbH w Niemczech wymaga przestrzegania określonych procedur. Na początku wszyscy wspólnicy muszą podpisać i notarialnie poświadczyć Akt Założycielski. Ten dokument zawiera istotne informacje, takie jak nazwa i siedziba firmy, cel działalności, kapitał zakładowy z podziałem na akcje i udziały wspólników. Ciekawostką jest, że nazwa firmy może zawierać imię wspólnika lub wskazywać na rodzaj działalności, zawsze z dodatkiem skrótu GmbH. Dodatkowo, cel działalności firmy musi być jasno określony w Akcie Założycielskim.

Kolejnym krokiem jest rejestracja GmbH w miejscowym Rejestrze Handlowym. Aby to zrobić, potrzebne są: notarialnie poświadczone zgłoszenie, Akt Założycielski, dane identyfikacyjne dyrektora zarządzającego (jeśli nie są one zawarte w Akcie) oraz lista wspólników z danymi identyfikacyjnymi i wartościami ich udziałów w firmie. W przypadku wkładów niepieniężnych należy dostarczyć dokumenty potwierdzające, że ich wartość odpowiada wartości nominalnej akcji.

Proces ten może wydawać się skomplikowany, ale jest kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania i legalności działalności w Niemczech. Dzięki jasno określonym zasadom, tworzenie i prowadzenie firmy GmbH staje się transparentne i wiarygodne zarówno dla wspólników, jak i dla potencjalnych klientów czy partnerów biznesowych.

Podatki i księgowość w spółce GmbH w Niemczech

W Niemczech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych w wysokości 15%. Do tego dochodzi dodatkowy podatek solidarnościowy, który wynosi 5,5% od podatku korporacyjnego. Efektywna stawka podatku dochodowego dla firm waha się zatem między 30% a 33%. Oprócz tego, firmy muszą płacić podatek od wartości dodanej (VAT) oraz lokalny podatek od działalności gospodarczej.

Rachunkowość GmbH w Niemczech musi być zgodna z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS). Dla dużych i średnich przedsiębiorstw obowiązkowe jest także przeprowadzenie audytu rocznych sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta.

GmbH zajmująca się handlem wewnątrz i poza UE musi posiadać numer EORI, który jest niezbędny dla celów celnych i handlowych.

Firmy w Niemczech mają określone obowiązki sprawozdawcze w zakresie podatków. Obejmują one elektroniczne składanie deklaracji podatkowych, zwykle do końca lipca roku następującego po roku podatkowym. W niektórych przypadkach możliwe jest przedłużenie terminu składania deklaracji, gdy w procesie uczestniczy doradca podatkowy. Ponadto, firmy są zobowiązane do dokonywania kwartalnych zaliczek na podatek w lutym, maju, sierpniu i listopadzie.

Mini-GmbH w Niemczech – co to jest? kiedy warto?

Mini-GmbH to niemiecka wersja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która cieszy się popularnością wśród inwestorów, którzy chcą rozpocząć własny biznes, ale nie dysponują kapitałem niezbędnym do założenia tradycyjnej GmbH. Mini-GmbH to świetna opcja dla tych, którzy planują stopniowy rozwój swojej działalności – firma może zacząć jako mini-GmbH, a później przekształcić się w pełnoprawną GmbH, gdy osiągnie wymagany kapitał zakładowy.

Proces zakładania mini-GmbH w Niemczech jest podobny do zakładania zwykłej GmbH. Mini-GmbH (Unternehmergesellschaft, UG) wymaga minimalnego kapitału zakładowego w wysokości tylko 1 euro, w przeciwieństwie do 25 000 euro wymaganych dla tradycyjnej GmbH. Jednakże, mini-GmbH musi odkładać ćwiartkę swojego rocznego zysku, aż zgromadzi wymagany kapitał zakładowy GmbH. Po osiągnięciu tej kwoty, mini-GmbH może stać się pełnoprawną GmbH.

Założenie mini-GmbH w Niemczech odbywa się w podobny sposób jak GmbH, ale proces jest prostszy. Wystarczy, że jeden wspólnik wypełni wzorcową umowę. Założyciel musi także przedstawić paszport oraz dowód wpłaty minimalnego kapitału zakładowego.

Ważne jest, że kapitał zakładowy mini-GmbH musi być wniesiony gotówką, a wkłady niepieniężne są niedozwolone. Jeśli mini-GmbH ma więcej niż jednego wspólnika, zalecane jest sporządzenie indywidualnej umowy. Nazwa firmy powinna zawierać dodatek UG, a nie GmbH.

Po zakończeniu formalności, notariusz wysyła dokumentację do Rejestru Handlowego. Inwestorzy zagraniczni zakładający mini-GmbH mogą również założyć wirtualne biuro w Niemczech, gdzie zostanie wysłany certyfikat rejestracji.

Jak założyć firmę w Niemczech? Przegląd dotacji i ulg

Jak założyć firmę w niemczech oraz otrzymać ulgę lub dotację? Jakie są możliwości? Niemcy oferują szeroką gamę programów wsparcia dla przedsiębiorstw, które są dostosowane do potrzeb firm w różnych sektorach i etapach ich rozwoju.

Te formy wsparcia obejmują dotacje bezpośrednie, ulgi na badania i rozwój oraz wsparcie pracownicze. Poniżej przedstawiam przegląd niektórych z tych zachęt, które mogą być wykorzystane przez przedsiębiorców zakładających spółkę GmbH w Niemczech.

Dotacje na inwestycje obejmują programy gotówkowe oraz wsparcie finansowe w zależności od lokalizacji firmy. Dla małych przedsiębiorstw dostępne jest dofinansowanie do 30% kwalifikowalnych wydatków. Firmy zlokalizowane w pobliżu granicy polskiej mogą liczyć na wsparcie w wysokości nawet 40%.

Dotacje na badania i rozwój są skierowane do firm działających w obszarach takich jak podstawowe badania naukowe, badania przemysłowe oraz rozwój eksperymentalny.

Firmy zajmujące się B+R mogą korzystać z różnych form wsparcia – od grantów, po pożyczki o obniżonym oprocentowaniu, aż po specjalne programy partnerskie. Aby skorzystać z tych środków, firma musi przedstawić dobrze zdefiniowany projekt innowacyjnych badań i rozwoju.

Konto bankowe dla firm w Niemczech

Założenie konta bankowego to kluczowy krok dla każdej firmy rozpoczynającej działalność w Niemczech. Wybór odpowiedniego konta firmowego jest istotny, ponieważ wpływa na codzienne zarządzanie finansami i efektywność operacji biznesowych. W Niemczech istnieje wiele banków komercyjnych oferujących konta dla przedsiębiorców, każde z różnymi opłatami, warunkami oraz dodatkowymi usługami.

Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji zanalizować różne oferty i wybrać taką, która najlepiej odpowiada potrzebom firmy. Szczególnie istotne mogą być takie czynniki, jak koszty prowadzenia konta, dostęp do kredytów firmowych oraz możliwości obsługi międzynarodowych transakcji finansowych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania – jak założyć firmę w niemczech?

Czy możliwe założenie firmy w Niemczech bez meldunku?

Tak, możesz założyć firmę w Niemczech nawet bez meldunku. Kluczowe jest spełnienie wymagań prawnych i administracyjnych.

Jakie są główne formy prawne firm w Niemczech?

W Niemczech popularne formy prawne to Einzelunternehmen, GmbH i AG, każda z nich ma różne wymagania i korzyści.

Czy potrzebuję niemieckiego konta do prowadzenia firmy?

Tak, założenie niemieckiego konta firmowego jest zalecane i w niektórych przypadkach wymagane.

Czy muszę znać niemiecki, aby prowadzić firmę w Niemczech?

Znajomość języka niemieckiego nie jest obowiązkowa, ale znacznie ułatwia prowadzenie biznesu i komunikację.

Źródła:

https://www.legalmondo.com/2019/12/germany-set-up-company-gmbh-without-opening-bank-account/
https://www.welcome-center-germany.com/post/set-up-a-company-in-germany-a-complete-guide
https://www.vonengelhardt.com/en/instant-company-formation/founding-gmbh-in-germany


Oceń artykuł: 4.8 / 5 (14 głosy)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments