Jak złożyć wniosek o 500 plus? Instrukcja krok po kroku

Jak złożyć wniosek o 500 plus? Co to jest 500 plus i komu przysługuje? W tym artykule sprawdzimy jak złożyć wniosek o 500 plus szybko i w prosty sposób.

Od 2024 roku świadczenie wynosi 800 złotych.

500 plus to program rządowy w Polsce, który został wprowadzony w 2016 roku. Jego celem jest wsparcie rodzin w wychowywaniu dzieci poprzez umożliwienie im otrzymania dodatkowych środków finansowych.

Sprawdź dlaczego warto założyć specjalne Konto Socjalne dla świadczeń typu 500 plus itd… Czytaj więcej w artykule:
Konto Socjalne – jak zabezpieczyć swoje świadczenia?

Wprowadzenie: Jak złożyć wniosek o 500 plus? 

Program 500 plus został zaprojektowany tak, aby pomóc rodzinom w pokryciu kosztów utrzymania dzieci. Takich jak jedzenie, ubranie czy opieka medyczna. Warto wiedzieć, że świadczenie 500+ jest wypłacane niezależnie od tego, czy rodzice pracują, czy też są bezrobotni lub emerytowani. W ostatnich latach program 500+ został rozszerzony także na pierwsze dziecko w rodzinie.

Jak złożyć wniosek o 500 plus, jakie warunki trzeba spełnić?

Aby otrzymać świadczenie 500+, należy spełnić następujące warunki:

 • Posiadać co najmniej jedno dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat lub które jest niepełnosprawne. Ma trwały znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
 • Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 800 złotych (w przypadku świadczenia na pierwsze dziecko) lub 1200 zł (jeśli dziecko jest niepełnosprawne). Dochód ten jest obliczany na podstawie dochodów uzyskanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
 • Wniosek o przyznanie świadczenia 500+ należy złożyć online lub osobiście w gminie, w której zamieszkuje rodzina.
 • W przypadku rodzin zamieszkujących za granicą, wniosek o świadczenie 500+ należy złożyć w Polsce, w gminie, w której rodzina ma miejsce zamieszkania.
 • W przypadku rodzin, które nie są zameldowane w Polsce, konieczne jest złożenie oświadczenia o miejscu zamieszkania. Jak również oświadczenia o wyborze gminy, w której rodzina chce otrzymywać świadczenie 500+.
 • W przypadku rodzin, które nie posiadają obywatelstwa polskiego, konieczne jest udokumentowanie prawa stałego pobytu lub pobytu rezydenta długoterminowego w Polsce.
 • Osoby składające wniosek o przyznanie świadczenia 500+ zobowiązane są do złożenia oświadczenia o dochodach uzyskiwanych przez całą rodzinę oraz oświadczenia o spełnianiu warunków do otrzymania świadczenia.
 • W przypadku braku dokumentów potwierdzających dochody lub gdy dochody są trudne do udokumentowania, możliwe jest złożenie oświadczenia o braku dochodów.

Jak złożyć wniosek o 500 plus przez bank?

Aby złożyć wniosek o świadczenie 500+ przez bank, należy wykonać następujące kroki:

 1. Zarejestrować się na stronie internetowej banku, w którym chcemy złożyć wniosek o świadczenie 500+. W tym celu będziemy potrzebować dowodu osobistego oraz numeru telefonu komórkowego, na który otrzymamy kod autoryzacyjny.
 2. Po zarejestrowaniu się na stronie internetowej banku, należy zalogować się do swojego konta i wybrać opcję „Wnioski i umowy” lub „Świadczenia rodzinne”.
 3. Następnie należy wybrać opcję „Złóż wniosek o 500+” i wypełnić formularz wniosku, wprowadzając wszystkie wymagane dane dotyczące rodziny.
 4. W formularzu wniosku należy podać informacje takie jak: imiona i nazwiska wszystkich członków rodziny, ich PESEL-y, adresy zamieszkania oraz informacje o dochodach uzyskiwanych przez całą rodzinę.
 5. Po wypełnieniu formularza wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty, takie jak: dowód osobisty lub paszport, akt urodzenia dziecka lub orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (w przypadku dzieci niepełnosprawnych).
 6. Po dołączeniu wymaganych dokumentów należy zatwierdzić wniosek i poczekać na decyzję o przyznaniu świadczenia 500+.

Jak złożyć wniosek o 500 plus przez EPUAP?

Aby złożyć wniosek o świadczenie 500+ przez ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej), należy wykonać następujące kroki:

 1. Zarejestrować się na stronie ePUAP, korzystając z dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru telefonu komórkowego. W trakcie rejestracji będziemy musieli podać swoje dane osobowe oraz utworzyć login i hasło do konta.
 2. Po zarejestrowaniu się na ePUAP, należy zalogować się do swojego konta i wybrać opcję „Składanie wniosków”.
 3. Następnie należy wybrać opcję „Składanie wniosku o 500+” i wypełnić formularz wniosku, wprowadzając wszystkie wymagane dane dotyczące rodziny.
 4. W formularzu wniosku należy podać informacje takie jak: imiona i nazwiska wszystkich członków rodziny, ich PESEL-y, adresy zamieszkania oraz informacje o dochodach uzyskiwanych przez całą rodzinę.
 5. Po wypełnieniu formularza wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty, takie jak: dowód osobisty lub paszport, akt urodzenia dziecka lub orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (w przypadku dzieci niepełnosprawnych).
 6. Po dołączeniu wymaganych dokumentów należy zatwierdzić wniosek i poczekać na decyzję o przyznaniu świadczenia 500+.

Jak złożyć wniosek o 500 plus w urzędzie?

Aby złożyć wniosek o świadczenie 500+ w urzędzie, należy wykonać następujące kroki:

 1. Znaleźć najbliższy urząd gminy lub miasta, w którym można złożyć wniosek o świadczenie 500+.
 2. Przygotować niezbędne dokumenty, takie jak: dowód osobisty lub paszport, akt urodzenia dziecka lub orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (w przypadku dzieci niepełnosprawnych), a także oświadczenia o dochodach uzyskiwanych przez całą rodzinę.
 3. Udaj się do urzędu i zgłoś się do okienka obsługi klienta.
 4. Poproś o wypełnienie wniosku o świadczenie 500+ lub otrzymaj druk wniosku i wypełnij go samodzielnie.
 5. Po wypełnieniu wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i złożyć je w urzędzie.

Czy rodziny z Ukrainy mogą ubiegać się o 500 plus?

Osoby z Ukrainy, tak samo jak obywatele Polski, mogą starać się o świadczenie 500+ w Polsce, o ile spełniają określone warunki. Aby ubiegać się o 500+, należy spełnić następujące kryteria:

 • Być obywatelem Polski lub cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Polski. Osoby z Ukrainy mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały, jeśli spełniają określone warunki, takie jak posiadanie legalnej pracy lub zarejestrowanie działalności gospodarczej w Polsce.
 • Posiadać co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat lub do 24 lat, jeśli dziecko kontynuuje naukę. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne, świadczenie przysługuje bez względu na wiek.
 • Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 800 zł miesięcznie.

Aby ubiegać się o 500+, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub powiatu. Wniosek można złożyć osobiście lub przez internet, korzystając z platformy e-PUAP. Wniosek należy uzupełnić o odpowiednie dokumenty, takie jak dowód osobisty, zaświadczenie o dochodach czy aktualne zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli dotyczy).

Osoby z Ukrainy powinny pamiętać, że niektóre dokumenty mogą wymagać legalizacji lub tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego. Warto też zwrócić uwagę na terminy składania wniosków o 500+. Wniosek należy złożyć w odpowiednim okresie, w zależności od miesiąca urodzenia dziecka.

Podsumowanie: Świadczenie 500 plus

Czy warto starać się o 500+? Zdecydowanie tak. Wsparcie finansowe może być bardzo pomocne dla rodzin, szczególnie tych z wieloma dziećmi lub o niskich dochodach.

Oprócz korzyści finansowych, program 500+ ma również pozytywny wpływ na populację Polski. Wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi może zachęcać do posiadania większej liczby dzieci, co jest korzystne dla rozwoju demograficznego kraju.

Program 500+ jest dobrą inicjatywą rządu, która może pomóc rodzinom w codziennych wydatkach i przyczynić się do rozwoju demograficznego Polski. Jeśli spełniasz warunki otrzymania świadczenia, warto rozważyć skorzystanie z tej możliwości.

Oceń artykuł: 4.8 / 5 (24 głosy)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments