Czy mogę zamknąć konto z komornikiem? Odpowiadamy #2023

W odpowiedzi na pytanie: Czy mogę zamknąć konto z komornikiem? Zdecydowanie możemy stwierdzić, że nie stoi nic na przeszkodzie, aby konto z zajęciem komorniczym zamknąć.

Z naszego doświadczenia można wywnioskować, że instytucje bankowe z reguły nie wprowadzają dodatkowych klauzul, które z góry dyskryminowałyby osoby z zajęciem komorniczym. W praktyce, banki pozostawiają możliwość zarządzania kontem na korzyść klienta, co obejmuje także jego ewentualne zamknięcie.

Taka postawa banków świadczy o respektowaniu autonomii klienta, nawet w sytuacji, gdy jego finanse podlegają pewnym ograniczeniom. Dlatego, jeśli zastanawiasz się nad zamknięciem konta z komornikiem, warto zaznajomić się z treścią umowy bankowej.

Jeśli masz zajęcie komornicze na jednym rachunku warto otworzyć nowy rachunek i konto bez komornika – SPRAWDŹ RANKING KONT BEZ KOMORNIKA >> Rachunek bankowy i tak będzie nam potrzebny do funkcjonowania w dzisiejszym świecie.

Czy mogę zamknąć konto z komornikiem?

Zgodnie z art. 730 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeksu cywilnego „Rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić w każdym czasie wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, jednakże bank może wypowiedzieć taką umowę tylko z ważnych powodów”

Jest tam wszystko dokładnie wytłumaczone jak to wygląda od strony prawnej. Kodeks Cywilny, a także Prawo Bankowe potwierdza tezę, że konto bankowe można zamknąć mając zajęcie komornicze, ponieważ nie istnieją żadne wyłączenia. Klient w każdym momencie ma prawo wypowiedzieć umowę z bankiem.

Co z okresem wypowiedzenia?

Standardowym okresem wypowiedzenia przy umowach na czas nieokreślonych, jaką bez wątpienia jest umowa o rachunek bankowy to 30 dni. Nie inaczej jest w przypadku umowy z dowolnym bankiem w Polsce. Mamy 30 dniowy okres wypowiedzenia, po którym bank zamknie konto.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że w przypadku powstania zadłużenia, bank nie zamknie rachunku. Okres wypowiedzenia zostanie anulowany, a bank zacznie naliczać dodatkowe opłaty i prowizje – jak wynika z większości bankowych regulaminów.

Jak skutecznie zamknąć konto w dowolnym banku?

Przed zamknięciem należy upewnić się, że saldo na naszym koncie jest nieujemne, a także będzie nieujemne w ciągu najbliższych 30 dni. Jeśli zatem bank do tej pory naliczał opłaty np. 4 zł za kartę, a konto w okresie wypowiedzenia ma saldo równe 0 zł, to w przypadku naliczenia comiesięcznej opłaty w tym okresie może pojawić się saldo ujemne.

Dobrą praktyką jest zostawić zawsze kilka złotych na zamykanym rachunku. Przy wypowiedzeniu umowy o rachunek jest możliwość podania numeru rachunku innego konta. Zatem wszystkie środki jakie zostaną na koncie zostaną przelane na nasze inne konto.

Czy mogę zamknąć konto z komornikiem?

Czy mogę zamknąć konto z komornikiem? Tak, możesz zamknąć konto z komornikiem. Warto pamiętać, aby otworzyć nowe konto, najlepiej korzystając z naszego rankingu kont bez komornika.

W treści umowy rachunku bankowego, w zapisach regulaminów czy nawet w prawie bankowym nie ma żadnych zapisów, które mówiłyby o tym, że nie można zamknąć takiego konta.

Zatem bank nie ma prawa robić jakichkolwiek problemów przy zamykaniu tego typu kont. Nawet w ocenie samego Rzecznika Finansowego zajęcie komornicze nie stanowi przeszkody, aby wypowiedzieć umowę rachunku bankowego.

Podsumowanie – zamykanie konta z komornikiem

Czy mogę zamknąć konto z komornikiem? Na co uważać? W procesie zamykania konta bankowego, istotnym elementem jest okres wypowiedzenia, który standardowo wynosi 30 dni. Jest to czas, w którym bank oraz klient dopełniają wszelkich formalności związanych z zakończeniem współpracy.

Dobrym zwyczajem, który warto pielęgnować, jest pozostawienie niewielkiej sumy środków na rachunku, aby pokryć ewentualne opłaty i prowizje, które mogą zostać naliczone w trakcie trwania okresu wypowiedzenia.

Choć może się wydawać, że jest to krok zbędny, w praktyce może uchronić przed nieprzyjemnościami związanymi z dodatkowymi opłatami.

Szczególną sytuacją, która może mieć miejsce, jest zmiana Tabeli Opłat i Prowizji lub treści Regulaminu przez bank.

W takim przypadku, klientom przysługuje pewien bufor czasowy, w ramach którego mają możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bankowego w trybie natychmiastowym, bez konieczności oczekiwania na upływ standardowego okresu wypowiedzenia.

Instrukcje zamknięcia rachunku, wypowiedzenia umowy ramowej, a także wzory wypowiedzeń w formie PDF znajdziecie na stronie: http://najlepszebankowe.pl/zamknij-konto/

Oceń artykuł: 4.8 / 5 (30 głosy)