bank bez ognivo bez komornika 2020

Czy mogę zamknąć konto z komornikiem? Odpowiadamy #2023

W odpowiedzi na pytanie: Czy mogę zamknąć konto z komornikiem? Zdecydowanie możemy stwierdzić, że nie stoi nic na przeszkodzie, aby konto z zajęciem komorniczym zamknąć. Można śmiało to zrobić jeśli umowa bankowa nie stanowi inaczej. Natomiast z własnego doświadczenia wiem, że banki nie stosują żądnych dodatkowych klauzul, które z góry wykluczałyby osoby z zajęciem komorniczym.  Jeśli masz zajęcie komornicze na jednym rachunku warto otworzyć nowy rachunek i konto bez komornika – SPRAWDŹ RANKING KONT BEZ KOMORNIKA >> Rachunek bankowy i tak będzie nam potrzebny do funkcjonowania w dzisiejszym świecie.

Czy mogę zamknąć konto z komornikiem? Co na to przepisy?

Zgodnie z art. 730 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeksu cywilnego „Rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić w każdym czasie wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, jednakże bank może wypowiedzieć taką umowę tylko z ważnych powodów”

Jest tam wszystko dokładnie wytłumaczone jak to wygląda od strony prawnej. Kodeks Cywilny, a także Prawo Bankowe potwierdza tezę, że konto bankowe można zamknąć mając zajęcie komornicze, ponieważ nie istnieją żadne wyłączenia. Klient w każdym momencie ma prawo wypowiedzieć umowę z bankiem.

Co z okresem wypowiedzenia?

Standardowym okresem wypowiedzenia przy umowach na czas nieokreślonych, jaką bez wątpienia jest umowa o rachunek bankowy to 30 dni. Nie inaczej jest w przypadku umowy z dowolnym bankiem w Polsce. Mamy 30 dniowy okres wypowiedzenia, po którym bank zamknie konto.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że w przypadku powstania zadłużenia, bank nie zamknie rachunku. Okres wypowiedzenia zostanie anulowany, a bank zacznie naliczać dodatkowe opłaty i prowizje – jak wynika z większości bankowych regulaminów.

Przed zamknięciem należy upewnić się, że saldo na naszym koncie jest nieujemne, a także będzie nieujemne w ciągu najbliższych 30 dni. Jeśli zatem bank do tej pory naliczał opłaty np. 4 zł za kartę, a konto w okresie wypowiedzenia ma saldo równe 0 zł, to w przypadku naliczenia comiesięcznej opłaty w tym okresie może pojawić się saldo ujemne.

Dobrą praktyką jest zostawić zawsze kilka złotych na zamykanym rachunku. Przy wypowiedzeniu umowy o rachunek jest możliwość podania numeru rachunku innego konta. Zatem wszystkie środki jakie zostaną na koncie zostaną przelane na nasze inne konto.


Podsumowanie

Czy mogę zamknąć konto z komornikiem? Tak, możesz zamknąć konto z komornikiem. Warto pamiętać, aby otworzyć nowe konto, najlepiej korzystając z naszego rankingu kont bez komornika. W treści umowy rachunku bankowego, w zapisach regulaminów czy nawet w prawie bankowym nie ma żadnych zapisów, które mówiłyby o tym, że nie można zamknąć takiego konta. Zatem bank nie ma prawa robić jakichkolwiek problemów przy zamykaniu tego typu kont. Nawet w ocenie samego Rzecznika Finansowego zajęcie komornicze nie stanowi przeszkody, aby wypowiedzieć umowę rachunku bankowego.

Warto pamiętać o okresie wypowiedzenia, który wynosi 30 dni. Dobrym zwyczajem jest zostawienie kilku złotych na rachunku, aby pokryły ewentualne opłaty i prowizje, które mogą pojawić się w czasie trwania okresu wypowiedzenia.

Szczególnym przypadkiem jest zmiana Tabeli Opłat i Prowizji lub treści Regulaminu banku. Wówczas mamy pewien bufor czasowy, z którego można skorzystać i wypowiedzieć umowę rachunku bankowego w trybie natychmiastowym.

Instrukcje zamknięcia rachunku, wypowiedzenia umowy ramowej, a także wzory wypowiedzeń w formie PDF znajdziecie na stronie: http://najlepszebankowe.pl/zamknij-konto/

czy mogę zamknąć konto z komornikiem

Tagi: czy mogę zamknąć konto z komornikiem, jak zamknąć rachunek z zajęciem komorniczym, zamknięcie konta a komornik, czy da się zamknąć rachunek z komornikiem, zajęcie komornicze a wypowiedzenie umowy o rachunek bankowy, instrukcja jak zamknąć rachunek bankowy z komornikiem, komornik na koncie jak zamknąć konto, zamknięcie konta wypowiedzenie w trybie natychmiastowym.

 

 

 

 

/ 5.