opłaty za autostardy

VeloBank wprowadza system automatycznych opłat za przejazd autostradami.

VeloBank wprowadził do swojej aplikacji mobilnej innowacyjną funkcję, która umożliwia klientom płatności za przejazdy autostradami. Współpraca z Autopay umożliwiła bankowi konsekwentne realizowanie strategii rozwoju kanału bankowości mobilnej, oferując wartościowe usługi typu VAS (Value Added Service). Maj przyniósł nową odsłonę bankowości mobilnej VeloBanku, która została zaprojektowana zgodnie z podejściem „mobile first”, skupiającym się na potrzebach klientów preferujących rozwiązania mobilne. Aplikacja wyróżnia się przejrzystą architekturą informacji, nowoczesnym … Czytaj dalej »

kasa fiskalna integracja

Duże kary finansowe za brak zintegrowania kas fiskalnych z terminalami

Od 1 stycznia 2025 roku przedsiębiorcy zostaną zobowiązani do zapewnienia integracji swoich kas rejestrujących z terminalami płatniczymi, co umożliwi przekazywanie określonych danych do Krajowej Administracji Skarbowej. Warto podkreślić, że te same dane już obecnie są przekazywane przez agentów rozliczeniowych do Krajowej Administracji Skarbowej. W praktyce oznacza to, że obowiązki w tym zakresie zostaną przeniesione na wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości, w tym również na … Czytaj dalej »

limity gotówkowe w polsce

Polska Idzie w Kierunku Koniec Gotówki – Szokujące limity

W niektórych sytuacjach korzystanie z gotówki może wiązać się z konsekwencjami, gdyż obowiązujący limit płatności gotówkowych w Polsce sprawi, że stają się one bardziej ograniczone także dla osób fizycznych. Warto więc być świadomym aktualnych limitów płatności gotówką w 2023 roku. Obecnie w Polsce przedsiębiorcy mogą dokonywać transakcji gotówkowych o wartości maksymalnie 15 tys. zł brutto. To ograniczenie dotyczy pojedynczej transakcji, niezależnie od ilości płatności w … Czytaj dalej »

turcja podwyżki stóp procentowych

Turcy ponownie nie spełniają oczekiwań, jeśli chodzi o tempo „monetarnego resetu”

Bank centralny Turcji po raz drugi z rzędu podjął decyzję o znacznym podwyższeniu stóp procentowych. Jednak, podobnie jak w czerwcu, tempo normalizacji polityki monetarnej okazało się niezadowalająco wolne. W czwartek Bank Centralny Republiki Tureckiej (TCMB) zdecydował się na podwyższenie referencyjnej stopy procentowej o 250 punktów bazowych, co spowodowało wzrost z 15,00% do 17,50%. Niezwykła Decyzja Banku Centralnego Turcji W czwartek, Komitet Banku Centralnego Republiki Tureckiej … Czytaj dalej »

inflacja w europie

Cel inflacji został osiągnięty w trzech krajach Unii Europejskiej

W czerwcu inflacja HICP w trzech państwach Unii Europejskiej spadła poniżej 2%, podczas gdy wiele innych państw wciąż boryka się z podwyższoną inflacją. Krajom Europy Środkowej nadal charakterystyczne są dwucyfrowe wskaźniki inflacji. W czerwcu 2023 roku inflacja HICP w Unii Europejskiej osiągnęła 6,4%, prezentując wyraźne obniżenie w porównaniu z odnotowanym w maju wynikiem 7,1%. Pomimo tego, pozostała na relatywnie wysokim poziomie, ale jednocześnie była najniższa … Czytaj dalej »

spadek cen wegla

Ceny węgla na globalnych rynkach zanotowały spadek

Według opracowania Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), na międzynarodowych rynkach węgla w czerwcu odnotowano spadek cen węgla energetycznego do poziomów, które nie były notowane od wielu miesięcy. Główną przyczyną tego zjawiska jest malejący popyt, wynikający z dużych zapasów zgromadzonych przez głównych uczestników rynku, a także spadających cen skroplonego gazu ziemnego. Spadki cen węgla na międzynarodowych rynkach Spadki odnotowane na międzynarodowych rynkach węgla dotknęły wszystkie główne gatunki … Czytaj dalej »

nbp złoto

Narodowy Bank Polski ponownie zwiększył swoje rezerwy złota

Narodowy Bank Polski kontynuował swoje zakupy złota w czerwcu, co było trzecim miesiącem z rzędu, w którym zwiększał swoje rezerwy – wynika z analizy Bankier.pl. Ten trend jest kontynuacją rozpoczętych zakupów w kwietniu. Narodowy Bank Polski zwiększa rezerwy złota Narodowy Bank Polski (NBP) kontynuuje zwiększanie swoich rezerw złota, wynika to z opublikowanych danych o oficjalnych aktywach rezerwowych przez NBP. Mimo braku informacji o ilości posiadanych … Czytaj dalej »

inflacja wegry

Poziom inflacji na Węgrzech nadal przewyższa 20 procent

Węgry kontynuują swoje przewodnictwo w sferze inflacji w Europie, utrzymując roczną dynamikę wskaźnika CPI na poziomie powyżej 20 procent. Jeśli chodzi o ten aspekt, nasi sąsiedzi zdecydowanie różnią się od innych krajów w naszym regionie. Według danych opublikowanych przez węgierski Centralny Urząd Statystyczny (KSH), ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły o 20,1 procent w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku. Ten wynik … Czytaj dalej »

inflacja

Prognozy NBP dotyczące inflacji w Polsce [lipiec 2023]

Ekonomiści oceniają, że prezentacja głównych składników najnowszej prognozy NBP dotyczącej inflacji i wzrostu gospodarczego w Polsce zawiera informacje, które byłyby nieoczekiwane, gdyby wykonanie tej prognozy miało prowadzić do redukcji stóp procentowych w bieżącym roku. W czwartek Rada Polityki Pieniężnej podtrzymała na dotychczasowym poziomie, tj. 6,75 proc., stopy procentowe, które obowiązują od początku września. W wydanym komunikacie, który uzasadniał tę decyzję, znalazły się istotne informacje z … Czytaj dalej »

bos bank

Prognoza wzrostu PKB Polski na rok 2023 została obniżona przez Bank Pekao

Przed polską gospodarką stoją niezbyt optymistyczne prognozy, według ekonomistów Banku Pekao SA. W czwartek podali oni, że rewidują średnioroczny wzrost PKB na rok 2023 z 0,9 do 0,4 procent oraz na rok 2024 z 3,1 do 2,0 procent. Ekonomiści zwrócili również uwagę, że według ich oceny, inflacja na koniec bieżącego roku spadnie poniżej 7,5 procent w porównaniu do roku poprzedniego. Według ekonomistów z Banku Pekao … Czytaj dalej »