Skarga do PIP brak wynagrodzenia WZÓR + INSTRUKCJA

Brak wynagrodzenia za pracę w terminie? Być może pracodawca zalega już z kilkoma wypłatami? NIE CZEKAJ! Zgłoś to do odpowiedniego urzędu – w tym przypadku będzie to Państwowa Inspekcja Pracy. Skarga do PIP brak wynagrodzenia wzór – do pobrania na naszej stronie całkowicie bezpłatnie.

Pamiętaj, że jeśli pracodawca naruszy przepisy prawa pracy inie wypłaci należnego wynagrodzenia – możesz dochodzić swoich praw przed sądem.

Wstęp – Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy

Skarga do pip brak wynagrodzenia WZÓR 2023

Jeśli chcesz złożyć skargę lub wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy – dokument musi być odpowiednio przygotowany, a także powinien zawierać najważniejsze dane:

  • imię i nazwisko osoby, która składa skargę,
  • dokładny adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
  • opis sprawy (w tym przypadku skarga na pracodawcę).

Jeśli pominiemy jakiekolwiek informacje, które są wymagane – wówczas skarga nie zostanie rozpatrzona. Nie ma możliwości składania skarg anonimowo. PIP nie rozpatruje skarg złożonych anonimowo.

Jedna Państwowa Inspekcja Pracy w pełni zapewnia anonimowość osobom, które składają skargi. Pracodawca nie będzie wiedzieć, kto dokładnie złożył skargę. Po prostu PIP przeprowadzi kontrolę nie ujawniając informacji w związku ze skargą.


Skarga do PIP brak wynagrodzenia wzór – co musi się znaleźć?

Poza niezbędnymi informacjami takimi jak: dane osobowe osoby, które składa skargę czy dokładny opis sprawy – dobrze jest umieścić kilka dodatkowych danych:

  • miejscowość i datę sporządzenia dokumenty,
  • dane pracodawcy (nazwa, NIP, adres),
  • informacje na temat umowy, ilości nieotrzymanych wypłat oraz dat, w których wynagrodzenie powinno być wysłane na konto bankowe,
  • dodatkowe informacje, które uznasz za istotne,
  • załączniki (wyciąg z konta, kopia umowy),
  • czytelny podpis,
  • informacja o zgodzie na przetwarzanie danych w celach obsługi zgłoszenia (zgodnie z RODO),

Skarga do PIP brak wynagrodzenia wzór – Jak złożyć?

Pismo można wysłać na dowolny adres okręgowego Inspektoratu Pracy, można też wysłać faksem lub zanieść osobiście. Wysyłając pismo korespondencyjnie – koniecznie pamiętaj, aby wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Zawsze to dodatkowy dowód, że takie pismo zostało odebrane przez urząd.

Poniżej Skarga do PIP brak wynagrodzenia WZÓR – pobierz z naszej strony całkowicie bezpłatnie. Przygotowany dokument jest w formacie PDF, czyli konieczne będzie pobranie na komputer, wydrukowanie i wypełnienie. Można również od razu wydrukować korzystając z funkcji w przeglądarce internetowej.

UWAGA! Nasza strona działa wykorzystuje technologię opóźniania skryptów JavaScript w celu podniesienia jakości i szybkości prezentowanych treści. Możliwość pobrania powinna pojawić się poniżej po kilku chwilach, jeśli nic nie ma – prosimy odświeżyć stronę. Wszelkie oprogramowanie do blokowania reklam może również uniemożliwić pobieranie, zalecamy zatem wyłączyć programy typu AdBlock, NoAds….

Tutaj powinna być możliwość do pobrania dokumentu:Czy można złożyć skargę elektronicznie?

Tak, skargę można składać w formie elektronicznej np. poprzez formularze dostępne na stronie Państwowej Inspekcji Pracy. To jednak nie wszystko, dodatkowo skargę możesz złożyć przez faksem, lub ustnie – wówczas pracownik sporządzi odpowiedni protokół.

Brak wypłaty w terminie to poważne wykroczenie, którego nie można ignorować. Jeśli jesteś świadkiem takiego zdarzenia lub proceder dotyczy bezpośrednio Ciebie – nie zastanawiaj się nad złożeniem skargi tylko to ZRÓB.

Proces jest niezwykle łatwy, możesz pobrać SKARGA DO PIP BRAK WYNAGRODZENIA WZÓR naszej stronie całkowicie bezpłatnie, wypełnić i złożyć lub skontaktować się z dowolnym oddziałem Państwowej Inspekcji Pracy.


Skarga do PIP brak wynagrodzenia wzór online

Skarga możliwa jest również do złożenia w formie elektronicznej na stronie PIP.

Wszelkie skargi, wnioski czy prośby będą podejmowane bez zbędnego oczekiwania w kolejce. Zasada jest taka, że głównie skargi rozpatruje się natychmiast, aczkolwiek PIP zastrzega sobie maksymalną datę do 30 dni od daty otrzymania dokumentu.

W niektórych przypadkach termin ten może zostać wydłużony, nawet do dwóch miesięcy.

W większości przypadków złożenie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy powoduje wszczęcie postępowania kontrolnego wobec zaskarżonej firmy, której ta skarga dotyczy.

W przypadku bezzasadnej skargi mogą być wyciągane konsekwencje w stosunku do osoby, która skargę złożyła.

Oceń artykuł: 4.9 / 5 (26 głosy)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments