Czy trzeba mieć konto firmowe przy działalności gospodarczej?

Czy trzeba mieć konto firmowe przy działalności gospodarczej? Takie pytanie zadają sobie przyszli przedsiębiorcy, którzy chcą zacząć przygodę z własną działalnością gospodarczą. To bardzo ważna kwestia, obok której nie możemy przejść obojętnie. Bowiem dobrze wybrane konto może oszczędzić nam mnóstwo wydatków i nerwów.

Czy rzeczywiście jest obowiązek posiadania konta firmowego? Kto nakazuje posiadanie dodatkowego konta bankowego dla firmy? Czy na rynku znajdziemy odpowiednie konto? Czy można znaleźć darmowe konto dla młodej firmy? Jak dobrze wybrać? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi udzielimy bardzo szczegółowo w poniższym artykule, zatem zachęcamy do lektury.

Na pierwszy plan weźmiemy tytułowe pytanie…

Czy trzeba mieć konto firmowe przy jednoosobowej działalności? Jako przedsiębiorcy możemy skorzystać z formy rozliczania się z fiskusem jako jednoosobowa działalność gospodarcza. W takim przypadku posiadamy własny NIP, a w nazwie firmy koniecznie musi być imię i nazwisko. Zazwyczaj taka firma rejestrowana jest pod tym samym adresem, pod którym zamieszkujemy. Księgowość w tym wypadku może być uproszczona i jest ściśle powiązana z budżetem właściciela. Stąd można przypuścić, że teoretycznie moglibyśmy się rozliczać korzystając ze zwykłego konta bankowego dla osób fizycznych.

W większości takie konta są również darmowe, a w tym przelewy do ZUSu i Urzędu Skarbowego – na czym najbardziej powinno nam zależeć w przypadku konta firmowego. Zatem czy można posługiwać się zwykłym kontem osobistym do rozliczania finansów działalności gospodarczej?

Oczywiście już na samym początku logika podpowiada nam, że warto założyć drugie, dodatkowe konto, tak aby w prosty sposób można było odróżnić wydatki firmowe od naszych osobistych. Zatem z czysto praktycznego punktu widzenia i tak staniemy przed koniecznością założenia dodatkowego rachunku.

Natomiast zanim dojdziemy do kwestii wyboru…

i odpowiedzi na pytanie: Czy trzeba mieć konto firmowe przy działalności gospodarczej?

Informacji poszukajmy w obowiązujących przepisach prawnych. Przyjrzyjmy się jak do tego tematu ustosunkują się: ordynacja podatkowa, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej i ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ordynacja Podatkowa

W ustawie tej można doczytać, że:

Art. 61.
§ 1. Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu.
§ 1a. Zapłata opłaty skarbowej przez podatników, o których mowa w § 1, może nastąpić w gotówce.
§ 1b. Zapłata podatków przez mikroprzedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.4) może nastąpić również w gotówce.

Natomiast w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej możemy przeczytać o tym, że w szczególnych przypadkach transakcje muszą być wykonywane za pośrednictwem banku.

Art. 22. 1.
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Ostatni dokument prawny, w który powinniśmy zajrzeć to Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Przyjrzyjmy się kwestii opłacania składek:

Art. 47
4b. Płatnik składek jest obowiązany opłacać należności z tytułu składek, o których mowa w ust. 4, w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek lub obciążenia rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175). (…)

4e. Płatnik składek będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.17) może opłacać należności z tytułu składek również w formie przekazu pocztowego lub w formie przekazu pieniężnego za pośrednictwem instytucji płatniczej lub biura usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Czy trzeba mieć konto firmowe przy działalności gospodarczej?

WNIOSEK:  Jak wynika z przepisów prawa – do prowadzenia działalności gospodarczej niezbędne jest konto bankowe, ponieważ większość operacji tylko w ten sposób możemy załatwić. Natomiast nigdzie nie ma mowy o typie rachunku. Nie ma informacji na temat tego, że wymagane jest posiadanie konta firmowego.

A co na to banki?

Przyjrzyjmy się jeszcze jednej kwestii. Mianowicie jak do tego podchodzą same banki, a także jakie zapisy możemy znaleźć w regulaminach tych banków? Skoro z przepisów prawa nie wynika, że mamy obowiązek posiadać konto firmowe to najlepszym rozwiązaniem byłoby założenie zwykłego konta osobistego. Zanim jednak postanowimy do celów firmowych założyć konto dla osoby fizycznej – sprawdźmy regulaminy banków: PKO, Nest Banku oraz ING Banku Śląskiego. Przejrzymy te regulaminy pod kątem ewentualnych przeciwwskazań ze strony banku odnośnie używania standardowego konta osobistego do celów firmowych.

PKO BP, „Regulamin rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA”

§ 3. Rachunek służy do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi, a w szczególności umożliwia:

1) przechowywanie środków pieniężnych,

2) otwarcie i prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych,

3) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej,

Nest Bank, „Regulamin rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych”

§ 7 pkt 3. Bank otwiera i prowadzi Rachunki na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

§ 44 pkt. 5. Bank ma prawo wypowiedzieć Umowę Rachunku z powodu wystąpienia następujących Okoliczności (ważne przyczyny)

3)  uzasadnione podejrzenie powzięte przez Bank, że Rachunek lub udostępniona mu usługa płatnicza (w tym Karta, EKD) wykorzystywana jest niezgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu (w tym w szczególności wykorzystywanie Rachunku i usług dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla celów przestępczych, a także dla innych celów naruszających przepisy prawa lub warunki Umowy Ramowej lub Regulaminu w sposób uzasadniający wypowiedzenie Umowy Rachunku).

ING Bank Śląski, „Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych”

§ 2, pkt 46: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy: rachunek w złotych polskich lub w walutach obcych, służący do przechowywania środków oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, społecznej, związkowej, itp.;

Część E (Rozwiązanie umowy rachunku, Zamknięcie rachunku), § 22, pkt 3, podpunkt 5: Rozwiązanie umowy rachunku przez Bank może być dokonane z ważnych przyczyn, tj.: (…)
5) wykorzystywania rachunku do przeprowadzania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;

Dlaczego bank wymaga prowadzenie rachunku firmowego, a prawo tego nie wymaga?

Jak widać z powyższych źródeł to bank wymaga, aby klient posiadał osobne konto specjalnie dedykowane dla firmy. Wniosek jest oczywisty, dzięki temu bank wprowadzać dodatkowe produkty finansowe dedykowane dla firm. Na przykład debet w koncie z innym oprocentowaniem niż dla klientów indywidualnych lub ustalać inne opłaty i prowizje (nie zawsze wyższe).

Często nawet bardziej opłaca się założyć konto firmowe, ponieważ często można znaleźć darmowe konta, w ramach których oferowane są promocje bankowe przeznaczone dla przedsiębiorców.

Banki zmuszają klientów do zakładania kont firmowych – jak to wynika z zapisów regulaminów. A co grozi za nieprzestrzeganie tych zasad?

Bank ma prawo wypowiedzieć umowę z takim klientem i rachunek zostanie zamknięty.

W przypadku opłat o wiele bardziej korzystniej wychodzi tutaj konto firmowe. Często przy rachunku dla klientów indywidualnych możemy trafić na dodatkową opłatę za przelew do Urzędu Skarbowego lub ZUS np. 5 zł za przelew. W przypadku kont firmowych – takiej opłaty nie ma. Bez wątpienia jest to dodatkowy zabieg ze strony banku, aby zachęcić klientów do korzystania z oferty dla firm. Każdy przedsiębiorca wykonuje min. 2 – 3 przelewy w ciągu miesiąca do tych instytucji, więc w tym przypadku założenie darmowego konta firmowego jest najlepszym rozwiązaniem, które zapewni oszczędność kilkunastu złotych w skali miesiąca.

Czy można posiadać bezpłatne konto firmowe?

Częstą obawą przed zakładaniem konta firmowego jest strach nowego lub bardziej doświadczonego przedsiębiorcy związany z dodatkowymi kosztami. Teraz jest bardzo dobra chwila do tego, aby obalić ten powszechnie panujący mit. Obecnie na rynku mamy tyle ofert, że bez problemu możemy wybierać wśród banków, a dodatkowo konta są w większości BEZPŁATNE. W przypadku kont dla jednoosobowych działalności gospodarczych: otwarcie i prowadzenie konta, wydanie i korzystanie z karty do konta, a także wszystkie podstawowe operacje bankowe (w tym głównie przelewy zwykłe, przelewy do US i ZUS) są darmowe.  Tylko nieliczne banki naliczają jakiekolwiek opłaty i często płatne konta są przeznaczone dla większych spółek.

Poniżej przedstawię konta, z których sam korzystam i które w 100% są bezpłatne i nie ma żadnych dodatkowych warunków, haczyków lub ukrytych kruczków.


Oceń artykuł: 4.9 / 5 (40 głosy)