Wniosek o rozłożenie grzywny na raty WZÓR – Do pobrania BEZPŁATNIE!

Pobierz: Wniosek o rozłożenie grzywny na raty WZÓR bez żadnych dodatkowych opłat. [Link oraz możliwość pobrania na dole tego artykułu!]

W przypadku, gdy nałożenie grzywny lub kary może pociągać skazanego lub jego rodzinę na poważniejsze skutki ekonomiczno-społeczne. Skazany ma prawo złożyć wniosek o rozłożenie grzywny na raty

Wzór dostępny do pobrania poniżej. W takich przypadkach sąd może rozłożyć grzywnę na raty. Proszę pamiętać, że sąd może odrzucić wniosek. Dlatego ważne jest, aby właściwie uzasadnić, dlaczego składamy wniosek, a także jakie skutki ekonomiczne może za sobą pociągnąć wykonanie kary grzywny.

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty WZÓR

To nic innego jak rodzaj kryminalnej kary o charakterze finansowym. Najczęściej można ją otrzymać w przypadku przestępstw skarbowych lub przy wykroczeniach.

W Polsce grzywna może mieć charakter kwotowy lub dzienny. W Przypadku grzywny kwotowej określana jest dana kwota do spłaty.

Przeważnie kwoty są wysokie, dlatego przy tej formie grzywny najczęściej składa się wniosek o rozłożenie grzywny na raty. Jeśli chodzi o grzywnę dzienną to rozliczana jest w stawkach dziennych. Stawki ustalane są na podstawie zarobków skazanego.

Czym jest kara grzywny?

Grzywna jest obowiązkowa do spłaty. Skazany nie ma możliwości, aby zrzec się lub wnioskować o umorzenie. Umorzenie jest możliwe jedynie w przypadku, gdy cały proces został umorzony. J

eśli natomiast sąd orzeka winę to grzywna jest następstwem i formą kary. Jedynym sposobem, aby poradzić sobie ze spłatą grzywny jest rozłożenie jej na rozsądne raty. Często zdarza się, że kwota grzywny jest bardzo wysoka i skazany nie ma możliwości, aby spłacić całość na raz.

Polskie prawo przewiduje możliwość rozłożenia grzywny na raty. W tym celu należy przygotować wniosek. Należy w nim umieścić wszystkie niezbędne informacje, tak, aby został on rozpatrzony na naszą korzyść.

Nie można pominąć żadnej istotnej kwestii. Dlatego powyżej można pobrać kompletny wzór, w którym wszystkie najważniejsze informacje zostały umieszczone. Wszystko co trzeba zrobić to tylko wydrukować WZÓR i wypełnić go naszymi danymi.  Możliwe jest rozłożenie spłaty grzywny na raty na maksymalnie 3 lata.

Jak złożyć wypełniony wniosek do sądu?

Wniosek składamy we właściwym na zamieszkanie sądzie, w którym otrzymaliśmy wyrok. Warto pamiętać, aby wykazać, że natychmiastowe wykonanie kary grzywny pociągnie wnioskodawcę i najbliższą rodzinę na zbyt ciężkie skutki.

W tym celu koniecznie trzeba opisać swoją sytuację majątkową i osobistą, a także poprzeć to odpowiednimi dowodami.

Co najlepiej dołączyć jako załącznik? Może to być zaświadczenie o zarobkach, dokumentacja medyczna, czy zeznanie podatkowe za rok poprzedni. Koniecznie trzeba wykazać, że nasza sytuacja zarobkowa nie pozwoli nam na natychmiastową spłatę kary.

Jak napisać uzasadnienie do wniosku o rozłożenie kary grzywny na raty? Przykład:

Moja obecna sytuacja majątkowa nie pozwala mi zapłacić nałożonej na mnie grzywny. Wynika to z tego, że …………………………………. .
Rozłożenie płatności na raty pozwoli mi ją uregulować w najszybszym możliwym czasie, a także na systematyczną spłatę całej wartości nałożonej grzywny.

W wykropkowane miejsce można powołać się na niskie zarobki, a także na wysokie koszty życia. Ilość osób w gospodarstwie domowym do utrzymania, poszczególne raty kredytów do spłaty, koszty mieszkania, czynszu, rachunków.

Konieczne będzie załączenie jakiegoś dowodu odnośnie zarobków. Najlepiej aktualne zaświadczenie od pracodawcy. W przypadku emerytów i rencistów takie zaświadczenie można zdobyć w ZUSie.

Pamiętajmy, że mimo wszystko w sądzie również pracują ludzie. Zatem jeśli logicznie uzasadnimy rozłożenie grzywny na raty, to nie powinno być żadnego problemu z pozytywnym rozpatrzeniem takiego wniosku. Dla sądu ważne są dowody. Zatem warto przedłożyć zaświadczenia czy zeznania podatkowe PIT.

W przypadku, gdy nałożenie grzywny lub kary może pociągać skazanego lub jego rodzinę na poważniejsze skutki ekonomiczno-społeczne. Skazany ma prawo złożyć wniosek o rozłożenie grzywny na raty wzór powyżej.

W takich przypadkach sąd może rozłożyć grzywnę na raty. Proszę pamiętać, że sąd może odrzucić wniosek. Dlatego ważne jest, aby właściwie uzasadnić, dlaczego składamy wniosek, a także jakie skutki ekonomiczne może za sobą pociągnąć wykonanie kary grzywny.

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty WZÓR (do pobrania poniżej)

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty WZÓR 2020

[MOŻLIWOŚĆ POBRANIA WZORU POJAWI SIĘ PONIŻEJ – PO ODBLOKOWANIU]

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty WZÓR

>>KLIKNIJ TUTAJ i Pobierz w formacie PDF <<

Czytaj również: Jak zarabiać w Internecie? 11 Sprawdzonych Sposobów!

Oceń artykuł: 4.8 / 5 (27 głosy)