Czy 13 emeryturę zajmie komornik? Sprawdź Jak Uniknąć Blokady.

Wiele osób zastanawia się czy 13 emeryturę zajmie komornik, czy też jest ono chronione przed takimi działaniami.

Trzynasta emerytura, jako dodatkowe wsparcie finansowe, ma na celu poprawę sytuacji materialnej emerytów, jednak niejasności prawne mogą budzić wątpliwości co do jej ochrony przed potrąceniami komorniczymi.

W tym artykule postaramy się wyjaśnić, jakie przepisy regulują kwestię zajęcia trzynastej emerytury przez komornika, oraz jakie prawa przysługują emerytom w kontekście dodatkowych świadczeń z ZUS.

Czy komornik może zająć emeryturę?

Co do zasady komornik ma prawo zajmować lub blokować emerytury. Musi jednak zostawić kwotę wolną od zajęcia na koncie dłużnika. Zatem w tym przypadku blokady komornicze dotyczą jedynie nadwyżki emerytury.

Oczywiście istnieją pewne sposoby, dzięki którym możemy zminimalizować ryzyko zajęcia emerytury przez komornika. Kilka rozwiązań opisałem w tym artykule. 

Przy czym warto wziąć pod uwagę, że nie każde rozwiązanie się sprawdzi. Opisałem tam możliwość założenia konta w polskich bankach, ale również w zagranicznych. W tym przypadku konto zagraniczne nie podoła zadaniu.

Głównie ze względu na fakt, że ZUS raczej nie wyrazi zgodę na przelew emerytury na rachunek prowadzony poza granicami Polski.

Czy 13 emeryturę zajmie komornik

Czy 13 emeryturę zajmie komornik?

Komornik nie może zajmować środków z tytułu świadczeń socjalnych. Takich jak zasiłki, alimenty czy 500+. Emerytury nie zaliczają się do tej grupy w związku z tym komornik może zająć emeryturę. Jednak jedynie powyżej kwoty przekraczającą ustawowy limit kwoty wolnej od zajęcia.

Jako, że trzynastka jest dodatkowym dochodem – nie podlega pod przepisy dotyczące kwoty wolnej od zajęcia. Jednakże, zgodnie z ustawą, która wprowadza możliwość wypłaty dodatkowych świadczeń. 13 emerytura jako świadczenie pieniężne, jednorazowe dla emerytów i rencistów co do zasady nie podlega potrąceniom i egzekucji.

Zatem komornik nie powinien zajmować dodatkowych świadczeń, które wynikają z ustawy.

Czy komornik zajmie 14 – stkę?

Co prawda to wszystko to dopiero obietnice wyborcze 2020, aby zmanipulować emerytów i kupić ich głosy. Natomiast jeśli zdarzyłoby się, że jednak rząd zdecyduje się na wypłatę świadczenia w postaci 14. emerytury. To sytuacja będzie wyglądać tak samo jak w przypadku 13. Komornik zajmie prawdopodobnie w całości tą kwotę.

Znacznie lepsze rozwiązanie…

Czysto hipotetycznie o wiele lepszym rozwiązaniem dla osób z komornikiem byłoby, gdyby rząd zniósł podatek dochodowy od emerytur. Wówczas emeryci otrzymywaliby o wiele większą kwotę. Rocznie byłoby to nawet trzykrotna trzynastka. Wtedy o wiele większa kwota „na rękę” mogłaby zostawać w kieszeniach emerytów po potrąceniu komorniczym.

Natomiast rządowi nie zależy na ludziach, tylko na ich głosach. Więc zamiast zwolnić ich z podatku wolą pokazywać, że coś „dają”. Finansując swoje cudowne pomysły z podatków tychże emerytów.

Czy 13 emeryturę zajmie komornik?


Kwestia możliwości zajęcia trzynastej emerytury przez komornika budzi zrozumiałe zaniepokojenie wśród emerytów i rencistów.

Trzynasta emerytura, jako dodatkowe świadczenie, ma na celu poprawę sytuacji materialnej seniorów. Jednak obawa przed potrąceniami komorniczymi może znacząco zaniepokoić beneficjentów tego świadczenia.

W związku z tym, poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, które zminimalizują ryzyko utraty tych dodatkowych środków, staje się priorytetem.

Jednym z rozwiązań może być zabezpieczenie środków przed potencjalnymi działaniami komorniczymi poprzez przeniesienie ich na inne konto bankowe lub inwestycje w bezpieczne instrumenty finansowe.

Podsumowanie

W obliczu niepewności związanej z możliwością zajęcia trzynastej emerytury przez komornika, warto zaznajomić się z przepisami prawnymi oraz zasady działania egzekucji komorniczej w kontekście dodatkowych świadczeń emerytalnych.

Trzynasta emerytura, będąca dodatkowym wsparciem finansowym dla emerytów, z założenia nie podlega potrąceniom komorniczym, co stanowi ochronę dla osób starszych przed utratą tego jednorazowego świadczenia.

Oceń artykuł: 4.8 / 5 (69 głosy)