Wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby starszej WZÓR – Do pobrania ZA DARMO

Wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby starszej WZÓR do pobrania za darmo. [Link oraz możliwość pobrania wzoru w dalszej części artykułu!]

W przypadku, gdy choroba psychiczna lub różnego rodzaju upośledzenie umysłowe powoduje, że dana osoba nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem – jest możliwe ubezwłasnowolnienie danej osoby.

W tym celu należy złożyć wniosek do odpowiedniego Sądu Okręgowego zgodnego z miejscowością zamieszkania. Ubezwłasnowolnienie orzeka się jako całkowite lub częściowe. Poniżej znajdziesz pełną dokumentację do pobrania wraz z uzasadnieniem.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby starszej WZÓR

Zgodnie z polskim prawem, każdy obywatel po ukończeniu 18 roku życia nabywa pełną zdolność do czynności prawnych. Od tego momentu ponosi odpowiedzialność za własne zachowanie i wynikających z nich skutków prawnych. Osobie pełnoletniej przysługują prawa, jak i obowiązki wynikające z posiadania obywatelstwa polskiego.

Pełna zdolność do czynności prawnych oznacza, że taka osoba może zawierać różnego rodzaju umowy cywilno-prawne. Decydować o swoim zdrowiu czy leczenie, ale także w przypadku ubezwłasnowolnienia innej osoby może zostać prawnym opiekunem.

Oznacza to, że w takim przypadku można decydować o czynnościach cywilno-prawnych w imieniu osób ubezwłasnowolnionych. W celu zapewnienia obrony interesów osób niezdolnych do samodzielnego myślenia ze względu na stan psychiczny.

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie powoduje, że osoba nie ma możliwości samodzielnego podejmowania decyzji. Wówczas taką osobę ogranicza się na drodze prawnej w dokonywaniu czynności w celu ochrony jej interesów osobistych, oraz majątkowych. Ubezwłasnowolnienie całkowite można zastosować tylko w przypadku osób, które ukończyły 13 rok życia.

Kto może zgłosić wniosek o ubezwłasnowolnienie?

  • mąż lub żona osoby, które dotyczy wniosek,
  • krewni w linii prostej (syn, wnuk, ojciec, dziadek) lub rodzeństwo,
  • przedstawiciel ustawowy lub prokurator,

Co należy dołączyć do wniosku?

Ważną częścią wniosku są załączniki w postaci dokumentacji medycznej, które stwierdzają zaistniałą chorobę psychiczną, niedorozwój umysłowy lub występowanie jakiegokolwiek innego rodzaju zaburzenia psychicznego, który wpływa na zachowanie i/lub świadomość osoby, które wniosek dotyczy.

Kolejnym ważnym aspektem jest załączenie dokumentów potwierdzających przynależność wnioskodawcy do kręgu osób, które mają prawo wnioskować o ubezwłasnowolnienie danej osoby. Zaleca się załączenie odpisu aktów urodzenia.

Poniżej pobierzesz całkowicie bezpłatnie Wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby starszej WZÓR w formacie PDF gotowy do wydruku i wypełnienia:

Wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby starszej WZÓR

[PONIŻEJ POJAWI SIĘ LINK DO POBRANIA – PO ODBLOKOWANIU]

 

Oceń artykuł: 4.7 / 5 (19 głosy)