Co może zająć komornik, a czego nie może zająć komornik?

Osoby, które do tej pory nie miały nic wspólnego z komornikiem często nie zdają sobie sprawy z tego co może zająć komornik, a czego nie może zająć komornik.

Jeśli dłużnik nie ureguluje w określonym czasie swojego zobowiązania, wierzyciel może udać się z sprawą do komornika sądowego. Do zadań komornika należą odebranie lub uregulowanie należności w postaci pieniędzy.

Może też uregulować dług przez zajęcie tego, co ma wartość równą należnej kwocie pieniędzy. Komornik może też zająć konto bankowe i ściągnąć z konta należności. Wolne od zajęcia są różnego rodzaju świadczenia socjalne, środki z programu 500+, itp. Więcej o tym pisałem w ostatnim artykule: „Konto Socjalne, czyli Konto Bez Komornika„, gdzie poruszona też jest kwestia kont, na które nie wejdzie komornik.

Co może zająć komornik?

1. Ruchomości

Komornik ma prawo zabrać różne dobra które posiada osoba zadłużona. Jednak nie do końca muszą być to dobra należące do dłużnika. Jeżeli dłużnik często używa określonej rzeczy, a to dobro nie należy do niego, to też może się stać celem rekwizycji. Dlaczego tak? Już tłumaczę. Jest to zabezpieczenie przed przepisywaniem na innych swoich bliskich określonych dóbr, w celu uchronienia ich przed zajęciem. W przeciwnym razie komornik byłby zbędny, ponieważ nic by nie mógł zrobić.

Co może dokładnie zabrać komornik?

Tu wszystko zależy od tego czy brak danej rzeczy nie uniemożliwi normalnego życia osobie dłużnej. Oto przykłady:

 • Wszystkie sprzęty AGD (Artykuły gospodarstwa domowego),
 • Wszystkie sprzęty RTV (Elektronika użytkowa jak telewizor, telefon komórkowy itp.),
 • Pojazdy osobowe, towarowe, wolnobieżne itp.,
 • Komputery, Laptopy, konsole do gier,
 • Inne wyposażenie mieszkania.

2. Co może zająć komornik: Wypłata

Według wielu jest to obiekt, który najczęściej zajmuje komornik. Może zająć całą kwotę oprócz tzw. kwoty wolnej od zajęcia:

 • W przypadku długów alimentacyjnych góry limit zajęcia komorniczego to 60%, a w normalnym przypadku limit ten wynosi 50%. Nie może zając całej kwoty, ponieważ jak wiadomo uniemożliwiło by to normalne życie osobie dłużnej.
 • Konieczność pozostawienia osobie zadłużonej kwoty minimalnej wypłaty,

Jak wiadomo wysokość zajęcia różni się w zależności od rodzaju umowy o pracę.

Zajęcie z umowy o pracę

Z umowy o pracę komornik może zająć maksymalnie 50% wynagrodzenia, ale musi pozostawić dłużnikowi minimalnie 1530 zł. Wychodzi na to, że właściwie w większości przypadków suma ta będzie obejmowała wszystko, co zarobiliśmy powyżej tej kwoty. Jednak gdy osoba zarabia więcej niż 3060 zł na rękę, komornik może zająć 50% wynagrodzenia.

Zajęcie z umowy cywilnoprawnej

Z umowy cywilnoprawnej, czyli z umowy o dzieło, jak i z umowy-zlecenie, komornik może zająć całą kwotę. Umowy te nie mają zabezpieczenia, czyli nie dotyczy ich kwota wolna od zajęcia komorniczego. W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy na umowie-zlecenie było równe 13,7 zł brutto za godzinę. Jeżeli pracując na pełen etat dłużnik zarobi w ten sposób 1848,72 zł na rękę, komornik zajmie mu całą zdobytą wypłatę.

W przypadku gdy umowa-zlecenie lub umowa o dzieło są jedynym źródłem dochodu, komornik może zgodzić się na to, aby podlegały one tym samym warunkom ochrony, co wynagrodzenie z umowy o pracę. Będzie tak jedynie w przypadku gdy zostaną spełnione 3 następujące warunki:

 • zarobki osoby zadłużonej z tytułu umowy o dzieło lub zlecenie wypłacane są stale z jednakową częstotliwością,
 • umowa zlecenia lub umowa o dzieło zawarta jest z jednym pracodawcą już dłuższy okres,
 • należy złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe fakty oraz złożyć wniosek do komornika o potraktowanie umowy zlecenia/umowy o dzieło na warunkach umowy o pracę.

3. Rachunek bankowy

Wpływy z wynagrodzenia wypłacanego na rachunek bankowy (powyżej kwoty wolnej od zajęcia komorniczego) mogą zostać zablokowane i automatycznie przejmowane przez komornika. Kwota ta wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2018 roku jest to kwota 1757 zł brutto.

Nie istnieje makstmalna kwota zajęcia komorniczego, czyli komornik jest uprawniony zająć nawet całe wpływy z wynagrodzenia powyżej 1163,74 złotych. Jeżeli procedura przebiega w formie elektornicznej to zajęcie rachunku bankowego jest błyskawiczne. Przejęciu mogą podlegać sumy już będące na rachunku, oraz te, które zostaną przelane po zajęciu konta przez komornika. Jeżeli tak się stanie bank nas o tym skutecznie powiadomi.

Sprawdź: Gdzie założyć Konto Bez Komornika >>


4. Co może zająć komornik: Nieruchomości

Nieruchomość, która jest w posiadaniu przez osobę zadłużoną może zostać zajęta ma wniosek wierzyciela. Zajęciu podlega cała nieruchomość, nawet jeżeli dłużnik jest jej współwłaścicielem. Współwłaściciel nieruchomości zostaje powiadomiony jej zajęciu i ma wtedy dwie następujące możliwości:

 • wyrazić zgodę na jej zajęcie,
 • nie wrazić zgody na zajęcie – w tym przypadku komornik załatwić klauzulę wykonalności zajęcia na współwłaściciela lub umorzyć egzekucję danego obiektu.

Oczywiście fakt zajęcia nieruchomości zostaje wpisany do księgi wieczystej. Za pomocą licytacji, nieruchomość zostaje sprzedana, pieniądze tak zdobyte zostają przekazane na pokrycie długu, który stara się uregulować komornik. Działka, ogródek i garaż itp. też możą się stać celem zajęcia przez komornika w celu odzyskania długu.

5. Emerytura, renta: Ile może zabrać komornik z emerytury?

W przypadku emerytury – w 2018 roku – minimalna kwota wynosi 1000zł, czyli 853 złotych na rękę. Komornik zawsze musi zostawić osobie dłużnej 75% kwoty netto, czyli 640 złotych.

W przypadku renty jeszcze obowiązują inne kwoty wolne od zajęcia komorniczego:

 •  651 złotych netto musi pozostać dłużnikowi, wtedy gdy osoba jest całkowicie niezdolna do pracy,
 • 500 zł netto renty musi być zostawione osobie dłużnej, wtedy gdy osoba jest częściowo niezdolna do wykonywania zajęcia.

Czego nie może zająć komornik?

Rzeczy potrzebne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty, które służą dłużnikowi do uprawiania religijnych praktyk – są wolne od zajęcia przez komornika.

Nie mogą zostać zabrane przedmioty codziennego użytku, takie które są niezbędne, a które mógłby zostać sprzedane jedynie poniżej ich wartości.

Wyroby lecznicze i medyczne, konieczne dla pacjenta w przeciągu trzech miesięcy, też są zwolnione od zajęcia. Godne uwagi jest też to, że podobnie jak w przypadku odzieży służbowej, zajęte nie mogą zostać dowolne narzędzia służące do pracy zarobkowej osoby zadłużonej.

Najniższa kwota jakiej nie może zabrać komornik jest to właśnie 612 zł, bez względu na wszelkie okoliczności. Jest to 40% minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku. Sytuacja zajęcia 60% otrzymywanego wynagrodzenia dotyczy długów alimentacyjnych, których nie obowiązuje kwota wolna od zajęcia – spłata jest piorytetowa, ale i tak 612 zł musi zostać zawsze pozostawione do dyspozycji osoby zadłużonej.

Czy komornik może zająć alimenty lub inne świadczenia socjalne? Co może zająć komornik?

Wolne od zajęcia komorniczego są wpływające na konto bankowe alimenty, świadczenia wypłacane na rodzinę, dodatki rodzinne, porodowe, dla sierot, zasiłki dla opiekunów, świadczenia uzyskiwane w ramach pomocy społecznej, jak i świadczenia wychowawcze i integracyjne.

Pobierasz jedno z wyżej wymienionych świadczeń? KONIECZNIE SPRAWDŹ CZYM JEST KONTO SOCJALNE >>
Korzystając z konta socjalnego – komornik nie będzie zajmować tych świadczeń.

W przypadku majątku rolniczego, nie może zostać zajęty jeden koń z uprzężą, a w przypadku braku konia – jednego źrebięcia albo innego zwierzęcia pociągowego. Nie może zostać zajęta jedna krowa lub w przypadku jej braku – jednej jałówki lub cieliczki. Zajęciu nie podlega jeden tryk, maciora, jak i 20 sztuk drobiu. Oczywiście zajęciu nie podlegają podstawowe narzędzia i maszyny rolnicze, jak i urządzenia niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, oraz zboża i inne płody ziemi, które będą niezbędne do siewów i sadzenia w danym roku gospodarczym.

Inne zwierzęta nie podlegające zajęciu: zwierzęta gospodarskie w ciąży, potomstwa zwierząt do określonego wieku, zakontraktowane zwierzęta rzeźne, podstawowe stado zwierząt futerkowy oraz te zwierzęta, co do których jest zawarta umowa dotycząca dostawy skóry, stado kur niosek.

Inne rzeczy nie podlegające konfiskacie: paliwa i części zamienne do ciągnika oraz sam ciągnik i maszyny z nim współpracujące, opał (ma zostać tyle ile wystarczy na 6 miesięcy), nawozy i środki ochrony roślin (ma zostać tyle ile wystarczy na rok gospodarczy).

Inne rzeczy które nie podlegają zajęciu:

 • zapasy żywności i opału, które są konieczne dla dłużnika i członków jego rodziny na czas jednego miesiąca,
 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członka rodziny na jego utrzymaniu.

Podsumowanie: Co może zająć komornik?

Komornik ma bardzo duże możliwości jeśli chodzi o ściąganie i egzekucję długów. Jeśli mamy już do czynienia z komornikiem to warto wyjść na przeciw i spróbować się dogadać w pierwszej kolejności z wierzycielami, a później z komornikiem. Długi to nie koniec świata, zawsze można jakoś zaradzić. Tylko trzeba się odważyć, a nie uciekać przed problemem.

Zarabiaj zakładając konta bankowe w promocji >>

TAGI: co może zająć komornik, ile może zabrać komornik z emerytury, ile komornik może zabrać z wypłaty, czy komornik może zająć alimenty, czy komornik może zająć zwrot podatku, czego nie może zająć komornik, co może zabrać komornik.

Oceń artykuł: 4.7 / 5 (17 głosy)