Duże kary finansowe za brak zintegrowania kas fiskalnych z terminalami

Od 1 stycznia 2025 roku przedsiębiorcy zostaną zobowiązani do zapewnienia integracji swoich kas rejestrujących z terminalami płatniczymi, co umożliwi przekazywanie określonych danych do Krajowej Administracji Skarbowej.

Warto podkreślić, że te same dane już obecnie są przekazywane przez agentów rozliczeniowych do Krajowej Administracji Skarbowej. W praktyce oznacza to, że obowiązki w tym zakresie zostaną przeniesione na wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości, w tym również na tych najmniejszych i najbardziej narażonych.

Jednocześnie dziwne jest używanie przez MRiT protokołu komunikacyjnego opartego na przestarzałych technologiach (brak rozwiązań chmurowych, problemy z integracją terminali mobilnych z określonymi mediami komunikacyjnymi), co dodatkowo powoduje obciążenie prawami osób trzecich i może budzić wątpliwości dotyczące konkurencji na rynku.

Konieczność Integracji Kas Fiskalnych i Terminali

Jednym z kluczowych wyzwań w procesie cyfryzacji administracji skarbowej oraz polskiego obrotu gospodarczego jest niezbędna integracja kas fiskalnych i terminali płatniczych. Zmiany legislacyjne planowane na 1 lipca 2022 r. zakładały wprowadzenie obowiązku współpracy między kasami rejestrującymi a terminalami płatniczymi. Jednak po uwagach ze strony środowiska ekosystemu płatniczego, termin ten został przesunięty na 1 stycznia 2025 r.

Warto podkreślić, że nowela ustawy z 8 czerwca 2022 r. dotycząca automatyzacji załatwiania spraw przez Krajową Administrację Skarbową wprowadziła również obowiązek raportowania transakcji płatniczych akceptantów. Mimo tego, już od lipca 2022 r. agenci rozliczeniowi mają obowiązek przekazywania Krajowej Administracji Skarbowej informacji o takich transakcjach, co w praktyce pokrywałoby zakres informacyjny planowanej integracji.

Wyższy Koszt i Problematyczna Realizacja

Również niepokojący jest fakt, że przeniesienie obowiązku integracji na przedsiębiorców od stycznia 2025 r. obarcza ich ryzykiem dotkliwych kar finansowych w przypadku naruszenia przepisów. W szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa staną przed dodatkowym obciążeniem formalnym oraz wyższymi kosztami, zwłaszcza że realizacja obowiązku może okazać się problematyczna, zwłaszcza dla najmniejszych firm korzystających z terminali mobilnych opartych na komunikacji telefonicznej.

Integracja kas fiskalnych i terminali jest z pewnością krokiem w kierunku nowoczesnej cyfrowej przyszłości, ale wymaga dogłębnej analizy i uwzględnienia istniejących rozwiązań oraz konsekwencji dla różnych przedsiębiorców. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców z niepokojem obserwuje tę sytuację i apeluje o dokładne przemyślenie przed wprowadzeniem zmian, aby zapewnić równowagę między potrzebami administracji skarbowej a rzeczywistymi możliwościami firm na polskim rynku.

Oceń artykuł: 4.8 / 5 (16 głosy)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments